Samarbeidsavtale totalløsning for behandling av blodvann fra lakseslakteriet

Ny totalløsning for behandling av blodvann

Bioretur AS har inngått et samarbeid med Downstream Marine AS og M Vest Water AS. Sammen tilbyr selskapene en komplett løsning for blodvann fra lakseslakteriet som oppfyller de nye kravene som trer i kraft i 2023