Sirkulærøkonomi

– Gjenbruk av viktige næringsstoffer

Fiskeslammet som Bioretur behandler består av fôrrester og avføring fra fisken i oppdrettsanlegget. I slammet finner man både mineraler som fosfor og nitrogen, men også tungmetaller som sink og kadmium. Slammet må derfor igjennom en prosess før det trygt kan tilføres tilbake til systemet i form av f.eks naturgjødsel. I følge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ender omtrent 27.000 tonn nitrogen og 9.000 tonn fosfor hvert år i sjøen i form av fiskeslam. Ved å tegne en Bioreturavtale gjør våre kunder noe med dette ved å bidra til mindre sløsing og økt tilgang på ressurser.

Betydelige volumer (Graf til høyre)
Per dags dato er det først og fremst i landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg man på en rasjonell måte kan samle opp og foredle slam. Grunnet strengere rensekrav, større fisk på land (postsmolt) samt forventet utvikling med matfisk på land vil vi innen få år snakke om enorme mengder fiskeslam som skal samles opp, behandles, fraktes og foredles.