Bioretur AS – Historien om håndtering av organisk avfall fra land- og havbruk.

Bioretur ble ble etablert i 2014 som en returordning for hestemøkk. Gründer Steinar Wasmuth drev selv gård og ridesenter på Bontveit utenfor Bergen og som så mange andre var oppsamling og deponering av hestemøkk et stort problem også for ham.

Hestemøkk og gjødselfabrikk i Arna

På gjødselfabrikken i Arna ble det i 2015 satt i gang produksjon av det organiske gjødslet Equus. Dette ble laget av hestemøkk som hesteeierne leverte til Bioretur. Produktserien bestod av Equus Jordforbedring, Equus Plen og Equus Plus samt en egen Equus Krukkejord som ble produsert i samarbeid med Tjerbo AS. Produktene var i salg frem til 2020 gjennom grossisten LOG og hos utvalgte OBS Bygg.

Avfallshåndtering av fiskeslam

Ettehvert ble bioreturordningen etablert også for oppdrettsnæringen. Utfordringen har vært avfallshåndtering/slamhåndtering. Fiskeslam samler seg opp i store mengder på anleggene og/eller at det slippes ut i maritime miljø. Fiskeslam inneholder blant annet nitrogen og fosfor, stoffer som har unike egenskaper bl.a i gjødsel og tilsatsprodukt for biogass.

Bioretur setter opp og drifter skreddersydde slambehandlingsanlegg, direkte koblet opp mot eksisterende oppdrettsanlegg. Det tørkede slammet fraktes videre, og blir brukt som råstoff, på egne sentraliserte foredlingsfasiliteter. Vi har også løsninger der slam blir anvendt som ren energi gjennom en biogassreaktor.

This post is also available in: Engelsk