Bioretur AS – Historien om håndtering av organisk avfall fra land- og havbruk.

Bioretur ble ble etablert i 2014 som en returordning for hestemøkk. Gründer Steinar Wasmuth drev selv gård og ridesenter på Bontveit utenfor Bergen og som så mange andre var oppsamling og deponering av hestemøkk et stort problem også for ham.

Hestemøkk og gjødselfabrikk i Arna

På gjødselfabrikken i Arna ble det i 2015 satt i gang produksjon av det organiske gjødslet Equus. Dette ble laget av hestemøkk som hesteeierne leverte til Bioretur. Produktserien bestod av Equus Jordforbedring, Equus Plen og Equus Plus samt en egen Equus Krukkejord som ble produsert i samarbeid med Tjerbo AS. Produktene var i salg frem til 2020 gjennom grossisten LOG og hos utvalgte OBS Bygg.

Avfallshåndtering av fiskeslam

Ettehvert ble bioreturordningen etablert også for oppdrettsnæringen. Utfordringen har vært avfallshåndtering/slamhåndtering. Fiskeslam samler seg opp i store mengder på anleggene og/eller at det slippes ut i maritime miljø. Fiskeslam inneholder blant annet nitrogen og fosfor, stoffer som har unike egenskaper bl.a i gjødsel og tilsatsprodukt for biogass.

Bioretur setter opp og drifter skreddersydde slambehandlingsanlegg, direkte koblet opp mot eksisterende oppdrettsanlegg. Det tørkede slammet fraktes videre, og blir brukt som råstoff, på egne sentraliserte foredlingsfasiliteter. Vi har også løsninger der slam blir anvendt som ren energi gjennom en biogassreaktor.

Bioreturavtalen 2014 – 2024

I år markerer vi ti år med innovasjon og lederskap innen håndtering av slam og tjenester for industrien, først gjennom Bioreturavtalen for hesteeiere, deretter til landbasert akvakultur. Fra vårt hovedkvarter i Bergen har vi vokst til å betjene kunder over hele verden.

Gjennom disse ti årene har vi hatt fokus på å være i forkant av å utvikle løsninger som ikke bare møter, men overgår industrinormene. Vår suksess skyldes vårt dedikerte team, våre innovative løsninger, og ikke minst, våre trofaste kunder som har stått ved vår side gjennom denne reisen.

Vi ser frem til tiåret som kommer, med løfter om fortsatt innovasjon og engasjement for bærekraftig vekst. Vårt mål er å fortsette å være en pålitelig partner for våre kunder, samtidig som vi utforsker nye måter å utfordre etablerte industrinormer, teknologi og tjenester innen håndtering av avfall.

This post is also available in: Engelsk