Tørking av fiskeslam

Bioreturs egen tørke er basert på Super Heated Steam (se faktaboks for forklaring). Den sørger for den sikreste og reneste hygieniseringen av slammet som er tilgjengelig på markedet. I tillegg til at fiskeslammet blir omgjort til hygienisert og lagringsstabilt pulver på 90% tørrstoff, er Bioreturs SHS-tørker svært energieffektive.

Bioretur Super Heated Steam Tørke SHS Tørking av Fiskeslam
 • Brann og eksplosjonssikkerhet

  Et okygenfritt miljø inne i tørken eliminerer faren for brann og eksplosjon.

 • Ingen utslipp av gasser

  Det lukkede tørkesystemet betyr at det ikke slippes ut avgasser til miljøet og atmosfæren.

 • Rask tørking opp til 99 % tørrstoff

  Denne kraftige damptørken kan tørke materialet opp til 99% tørrstoff i løpet av noen få sekunder.

 • Et sterilt og hygienisert produkt

  Vår SHS-tørke kan som eneste på markedet garantere en fullstendig sterilisering og hygienisering av fiskeslammet basert på et lukket dampdrevet system.

 • Kraftig - men liten i størrelse

  Tørken er kraftig og stor nok til å håndtere store slammengder, men den er bygget i høyden og beslaglegger dermed ikke mye verdifull gulvplass.

 • Lite vedlikehold

  Få roterende deler sørger for at produkt som er driftsikkert og krever veldig lite vedlikehold. Det betyr med andre ord at vi kan garantere svært høy oppetid selv med mange driftstimer.

 • Mulighet for varmegjenvinning

  Med en egen varmegjennvinningssløyfe kan den overopphetede dampen utnyttes til varmegjenvinning. Det betyr effektiv bruk av energi og at lite energi går til spille.

Super Heated Steam

Superheated steam er damp som har blitt varmet opp til en temperatur som er høyere enn kokepunktet for vann under det gitte trykket. Det er som å ta vanlig damp og gi den et ekstra puff av varme, uten at den blir til vann igjen.

Fordi den er så varm, har superheated steam veldig god tørkeevne. Det kan tørke ting veldig raskt og effektivt, samtidig som det bruker mindre energi enn tradisjonelle tørkemetoder. Det er også bra fordi det er en ren, miljøvennlig måte å tørke ting på.

Les mer om: