Slambehandling for landbasert fiskeoppdrett

– Bioretur eliminerer slamproblemet

Nå kan alle få tilgang til den beste teknologien innen slambehandling for landbasert oppdrett, samtidig som du får en partner som tar hånd om slammet fra problem til bærekraftig utnyttelse. Ved å tegne en Bioreturavtale tar du lavere risiko, sikrer økonomisk forutsigbarhet samt fortsatt full fokus på bedriftens primæraktiviteter. Vi mener at bærekraft skal lønne seg – se derfor etter 3P-merket når du velger slamløsning!

Garantimerke People - Planet - Profit