Bioretur eliminerer slamproblemet

Fra Bioretur får du idag tilgang til den beste teknologien for slambehandling for oppdrettsnæringen, samtidig som du får en partner som tar hånd om slammet fra problem til bærekraftig utnyttelse. Ved å tegne en Bioreturavtale tar du lavere risiko, sikrer økonomisk forutsigbarhet samt fortsatt full fokus på bedriftens primæraktiviteter.