Ny totalløsning for behandling av blodvann

– Samarbeid mellom Downstream Marine AS, M Vest Water AS og Bioretur AS

Aqua Nor 2023: Downstream Marine AS, M Vest Water AS og Bioretur AS inngår et samarbeid om totalløsningen for behandling av blodvann fra lakseslakterier.

Samarbeidsavtale totalløsning for behandling av blodvann fra lakseslakteriet

Bioretur AS har inngått et samarbeid med Downstream Marine AS og M Vest Water AS. Sammen tilbyr selskapene en komplett løsning for behandling av blodvann fra lakseslakteriet som oppfyller de nye kravene som trer i kraft i 2023. Løsningen omfatter desinfisering, rensing, oppsamling og bærekraftig avhending av restmaterialet.

Bakgrunnen for samarbeidet er at alle lakseslakterier i Norge nå får nye BAT-AEL krav. Dette betyr at alt slam som før ble sluppet til sjø, nå må behandles, samles opp og deponeres på en forsvarlig måte. Samarbeidet ble kunngjort i en pressemelding i forkant av Aqua Nor-messen i Trondheim 2023.

– De nye kravene vil ha store konsekvenser for næringen ettersom det er snakk om veldig store mengder slam som skal behandles, forteller Admistrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth. Inntil nå har det ikke vært en løsning som tar hånd om hele problemet fra desinfisering og rensing av blodvannet og til ferdig behandlet hygienisert «blodvannpulver». Kundene har måttet finne egne løsninger og «shoppe» rundt i markedet. Vi så et tomrom i markedet som blir dekket når vi når slår oss sammen om en totalløsning, avslutter Wasmuth.