Bærekraft

Bioretur behandler og videreforedler fiskeslam fra landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg. Ute hos oppdretter har vi en egen installasjon som behandler slammet fra flytende slamvann til tørt pulver gjennom en avvannings- og tørkeprosess. Slammet i seg selv blir ikke eksportert. Vi driver ikke med avfallstrafikkering, ei heller eksport av et problem. Slammet blir brukt som en av flere ingredienser i et produkt som kjøpere over hele verden både har behov for, og er villige til å betale for. Dette erstatter i stor grad kunstgjødsel, som også eksporteres fra Norge og selges over hele verden. Et eksempel på dette er gjennom avtalen med Terramarine som du kan lese mer om her.

Les mer om:

This post is also available in: Engelsk