Utstyr for avvanning av fiskeslam

Et Bioretur Sludgemaster avvanningssystem er praktisk for små oppdrettsanlegg og i tilfeller der man har kort transportavstand for utnyttelse av det våte fiskeslammet. Mekanisk avvanning tar typisk materialet fra 0,1 – 20% tørrstoff i en stegvis prosess. Sludgemaster består av godt utprøvd og robust teknologi fra anerkjente internasjonale leverandører. Bioretur har omfattende erfaring og hundretusenvis av driftstimer fra egne anlegg for behandling av fiskeslam, og vi har derfor satt sammen og tilpasset grensesnittet slik at det er svært driftssikkert og krever lite vedlikehold fra oppdretters side.

Alle våre systemer er skalerbare. Det er lett å tilpasse og utvide etter hvert dersom det for eksempel blir aktuelt å tørke slammet, rense utslippsvannet eller øke kapasiteten på slambehandlingsanlegget. Systemet kan leveres som nøkkelferdig kontainerløsning, eller ved tilpasset montering på stedet.

Avvanning