Biogass for fiskeoppdrett

Green Gas AS er et søsterselskap av Bioretur og leverer modulære biogass anlegg. Vi leverer biogassanlegg som bruker naturens egne prinsipper for å gjøre organisk avfall, som for eksempel fiskeslam, om til energi. På denne måten løser vi både et forrurensingsproblem og et logistikkproblem samtidig som vi utnytter ubrukte energiressurser som ellers ville gått tapt.

I samsvar med Green Gas visjon «No Waste Just Energy» har vi utviklet et konsept der energien blir produsert i nærområdene der råvarene (avfallet) finnes enten det er snakk om fiskeoppdrett, industri, landbruk, hotell eller offentlig sektor.

Kontakt

Er du nyskjerrig på biogass eller ønsker å få mer informasjon om oss, så kan du kontakte vår spesialist på området. Full oversikt over alle medarbeidere og kontaktinformasjon finner du her.

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no

Les mer om:

This post is also available in: Engelsk