Slambehandling for fiskeoppdrett

Bioreturavtalen – Overlat slambehandlingen til oss

Nye tider betyr nye krav til slamhåndtering. Det finnes mange tekniske løsninger for å prøve å kvitte seg med slam fra oppdrettsanlegg. Løsninger som for eksempel renser, tørker og/eller brenner fiskeslam, anlegg med eller uten tilsetning av kjemikalier. Problemet er at en teknisk løsning i seg selv ikke er en permanent løsning på slamproblematikken, dessuten medfører det utvilsomt store ressurser og betydelig risiko å investere i eget slambehandlingsutstyr.

Ved å velge Bioreturavtalen kan alt det tekniske, drift- og vedlikehold, tunge investeringer samt utnyttelse av avfall overlates til oss. Gjennom avtalen får man også utstyr som tilfredsstiller de krav som til enhver tid er gjeldende både med tanke på rensing og avfallshåndtering.