AKTUELT

Ny teknisk sjef i Bioretur

Vi har gleden av å introdusere vår nye Tekniske Sjef, Johan Haldorsen, som begynner hos oss fra 1. januar 2024. Han tar roret med et sterkt fokus på teknologi og utstyr som går hånd i hånd med bærekraftig behandling av fiskeslam for landbasert oppdrett, noe som viderefører Bioreturs posisjon som pionerer på dette feltet.

Samarbeidsavtale totalløsning for behandling av blodvann fra lakseslakteriet

Ny totalløsning for behandling av blodvann

Bioretur AS har inngått et samarbeid med Downstream Marine AS og M Vest Water AS. Sammen tilbyr selskapene en komplett løsning for blodvann fra lakseslakteriet som oppfyller de nye kravene som trer i kraft i 2023

Mindre-hodebry-med-bioreturavtalen

Slipp hodebry med Bioreturavtalen

Er du lei av bryderiet og kostnadene som følger med å eie og vedlikeholde utstyr? Hvis det er tilfellet, kan det være lurt å vurdere det innovative konseptet Bioreturavtalen.

Demonstrasjonsanlegg viser gode resultater

Bioreturs slambehandlingsanlegg behandler og samler partikulært slam fra landbaserte oppdrettsanlegg gjennom bruk av tradisjonell mekanisk avvanning, og kan vise til gode resultater på rundt 90% oppsamling. For å ytterligere fjerne nitrogen og fosfor trengs imidlertid en ekstra poleringsmodul som fanger disse næringsstoffene også i oppløst tilstand.

Illustrasjonsbilde av kull

Er biokull egentlig en god utnyttelse av fiskeslam?

Er bruk av fiskeslam i biokull egentlig den mest bærekraftige og rasjonelle måten å utnytte ressursene på? Løser man et avfallsproblem, hva er lov, og hva forsvinner eventuelt i prosessen? Forskerne svarer.

This post is also available in: Engelsk