Ny Teknisk Sjef

Vi har gleden av å introdusere vår nye Tekniske Sjef, Johan Haldorsen, som begynner hos oss fra 1. januar 2024. Han tar roret med et sterkt fokus på teknologi og utstyr som går hånd i hånd med bærekraftig behandling av fiskeslam for landbasert oppdrett, noe som viderefører Bioreturs posisjon som pionerer på dette feltet.

Johan Haldorsen har en solid bakgrunn som tidligere teknisk ansvarlig hos Rensefiskgruppen. Han har solid erfaring innen prosjektledelse, teknisk ledelse og byggeplanlegging. I tillegg til dette, har han også vært involvert i tekniske roller hos Aker Geo, Wavefield Inseis, CGG og Dolphin Geophysical. Her har han jobbet med alt fra mekanisk drift og vedlikehold offshore, teknisk support på land og utrustning av offshore-skip, teknisk salgssupport og HMS- og risikostyring. Med sin utdannelse som maskinist og i sjøfartsfag, bringer Johan både teknisk ekspertise og bred innsikt i industrien med seg til denne nye oppgaven.

– Med hans omfattende kjennskap til havbruksnæringen og dyp teknisk innsikt i prosessanlegg, er han en uvurderlig tilvekst for vårt team. Dette blir spesielt viktig når vi ser frem til de spennende prosjektene vi har planlagt for 2024 og 2025, sier Adm. dir. Steinar Wasmuth.

Vi ser virkelig frem til å ha Johan om bord, og vi er sikre på at han vil bidra til å drive Bioretur fremover sammen med resten av teamet!

This post is also available in: Engelsk