• Full kontroll i eget dasboard

  Som kunde får du alle data i et oversiktlig og informativt dashboard slik at du har både sanntids- og historiske data for ev. rapportering.

 • Slamrapportering

  Full kontroll på slammengder og fôr-slam-ratio

 • Næringsstoffer

  Full kontroll på innhold av bla. næringsstoffer og tungmetaller i slam

 • Miljøregnskap

  Full kontroll på bærekraft. Med vårt miljøregnskap får oppdretter oversikt over bl.a Co2-utslipp, NOx, og energibruk både i transport og slamproduksjon.

Quantum – alle slamdata på egen kundeportal

Bioretur samler og digitaliserer data fra våre lokasjoner og gjør dem tilgjengelige i en egen kundeportal. Quantum er et kraftig og brukervennlig dashboard som i tillegg til å gi brukeren full kontroll på data fra anlegget blant annet gir mulighet for å se historiske svingninger opp mot andre faste og variable parametre i produksjonen.

Alle våre kunder får dermed periodifisert oversikt over blant annet slammengder, næringsinnhold, energibruk og CO2-utslipp.

 • Tilpasset, direkte rapportering

 • Fleksible dashboards

 • Lett å bruke

 • Full kontroll på data