Ny teknisk sjef i Bioretur

Vi har gleden av å introdusere vår nye Tekniske Sjef, Johan Haldorsen, som begynner hos oss fra 1. januar 2024. Han tar roret med et sterkt fokus på teknologi og utstyr som går hånd i hånd med bærekraftig behandling av fiskeslam for landbasert oppdrett, noe som viderefører Bioreturs posisjon som pionerer på dette feltet.