Bioretur, OINC og SIVA baner vei for bærekraftig innovasjon

Norges første testanlegg for tørking av organisk materiale

Testanlegg-Bioretur-OINC-Signatur

Bioretur, i samarbeid med Ocean Innovation Norwegian Catapult AS (OINC), har nylig mottatt støtte fra SIVA for å etablere Norges første industrielle testanlegg dedikert til avansert prosessering og tørking av organisk materiale. Dette prosjektet representerer et betydelig skritt mot bærekraftig innovasjon og ressursutnyttelse i Norge.

Et banebrytende anlegg for bærekraftig utvikling

Industriaktører i Norge har lenge måttet sende testmateriale ut av landet for analyse og utvikling, noe som har gjort prosessen dyrere og mer komplisert. Med støtte fra SIVA og OINC, har planleggingen av det nye testanlegget allerede startet sommeren 2024. Forslag til lokasjoner for anlegget etterlyses, og industrielle aktører oppfordres til å komme med innspill.

Avansert teknologi for fremtiden

Det nye testanlegget vil utvikles i fire byggetrinn og vil inkludere en avansert Superheated Steam (SHS) tørketeknologi. Denne teknologien skal behandle biologiske ressurser fra havbruksindustrien og andre sektorer, minimere energiforbruket og optimalisere utvinningen av verdifulle næringsstoffer. Dette vil åpne opp for nye modeller for sirkulærøkonomi og redusere miljøavtrykket fra industrien.

Bjarte Horn, daglig leder i OINC, uttrykker entusiasme for prosjektet: «Dette testanlegget representerer en milepæl for norsk industri. Med denne støtten fra SIVA kan vi nå tilby en unik plattform for testing og optimalisering av prosesser som håndterer et bredt spekter av biologiske materialer.»

Erfaring fra akvakulturnæringen skal hjelpe nye industrier

Bioretur har lang erfaring med å levere og drifte slambehandlingsanlegg for landbasert fiskeoppdrett og er anerkjent som ledende på dette feltet. Administrerende direktør Steinar Wasmuth ser store muligheter for å gi flere industrier nye muligheter gjennom det nye testanlegget. «Eksempel på materialer som kan testes inkluderer tang og tare, mask fra bryggerier, biorest fra biogassanlegg og rekeskall. Med muligheten til å teste og validere egne råstoff og produkter i anlegget, kan flere produksjonsbedrifter forbedre sin ressursutnyttelse og skape nye produkter og verdikjeder,» forteller Wasmuth.

Akselererer det grønne skiftet for norsk industri

«Det er en stor ære å kunne bidra til utvikling og tilgjengeliggjøring av testfasiliteter for å fremme bærekraftig industriell verdiskaping i Norge,» sier Bjarte Horn. «Dette testanlegget vil sette en ny standard for mer energieffektiv ressursutnyttelse, og samarbeid som kan korte ned tiden for at innovasjon kan tas i bruk er velkomne.»

Målet med testanlegget er å etablere, utvikle og tilgjengeliggjøre en nasjonal testplattform for industriell forskning, innovasjon og samarbeid. Bioretur og OINC jobber tett med forskningsinstitusjoner, industri i hele verdikjeden og ulike industriklynger, samt i dialog med myndigheter for å fjerne utilsiktede regulatoriske hindre. Gjennom deling av kunnskap og ressurser håper prosjektet å akselerere overgangen til en mer bærekraftig og effektiv utnyttelse av biologiske ressurser på tvers av industrier og over hele verdikjeder.

Har du innspill?

Industriaktører oppfordres til å ta kontakt for å gi innspill om deres behov eller forslag til lokasjoner og samarbeidsformer.

Ta kontakt:
Steinar Wasmuth,
Administrerende direktør Bioretur AS,
Telefon: +47 906 96 000,
E-post: steinar@bioretur.no