Mindre-hodebry-med-bioreturavtalen

Slipp hodebry med Bioreturavtalen

Er du lei av bryderiet og kostnadene som følger med å eie og vedlikeholde utstyr? Hvis det er tilfellet, kan det være lurt å vurdere det innovative konseptet Bioreturavtalen.

Demonstrasjonsanlegg viser gode resultater

Bioreturs slambehandlingsanlegg behandler og samler partikulært slam fra landbaserte oppdrettsanlegg gjennom bruk av tradisjonell mekanisk avvanning, og kan vise til gode resultater på rundt 90% oppsamling. For å ytterligere fjerne nitrogen og fosfor trengs imidlertid en ekstra poleringsmodul som fanger disse næringsstoffene også i oppløst tilstand.