Demonstrasjonsanlegg viser gode resultater

– Bioretur og Hydrotech samarbeider om vannrensing for oppdrett

Tekst og bilder: William Blandford og Petter Olsson, Hydrotech-Veolia

Bakgrunnen for samarbeidet er å tilby et nytt produkt for de oppdretterne som har spesielt høye krav til rensing av avløpsvann. Bioreturs slambehandlingsanlegg behandler og samler partikulært slam fra landbaserte oppdrettsanlegg gjennom bruk av tradisjonell mekanisk avvanning, og kan vise til gode resultater på rundt 90% oppsamling. For å ytterligere fjerne nitrogen og fosfor trengs imidlertid en ekstra poleringsmodul som fanger disse næringsstoffene også i oppløst tilstand.

Demonstrerer vannrensing på settefiskanlegg
Hydrotech-Veolia fullførte en demonstrasjon av teknologien ved en av Bioreturs kunders oppdrettsanlegg. Resultatene viste en mer betydelig reduksjon av totale suspenderte partikler (TSS) og næringsstoffer enn forventet.

Hydrotechs Nutri-Pack forbehandler vannet kjemisk før det filtreres med et trommelfilter. Vannet fra anlegget går gjennom to trinn: koagulering og polymerflokulering. Denne vannbehandlingsprosessen har vært brukt i avløpsbehandling ved kommunale og industrielle anlegg i rundt 20 år. Den nye smartkontrolleren bruker instrumenter for å minimere kjemisk dosering. Dette har to fordeler: det reduserer kjemikalieforbruket og forhindrer at filteret tettes på grunn av kjemisk overføring.

En velfungerende poleringsmodul
Testperioden dekket en typisk syklus for smoltvekst. Kvaliteten på inntaksvannet varierte over denne syklusen, med konsentrasjonen av totalt tørrstoff (TSS) som økte fra 230 – 2467 mg-TSS/l, fosfor fra 5,3 – 29,4 mg-TP/l og nitrogen fra 11,0 – 50,9 mg-TN/l. Dette demonstrerte ytelsen til utstyret under ulike forhold og ga viktig innsikt i dimensjonering av systemet. Det er spesielt viktig å vite hvor stort filtreringssystemet må være og hvor ofte systemet må rengjøres. Resultatene er beskrevet i faktaboksen til høyre.

Med bakgrunn i de kommende endringene i grensene for utslipp av vann fra landbaserte oppdrettsanlegg, gir dette demonstrasjonsprosjektet innsikt i verdien av moderne avløpsteknologi. Bioretur er trygge på at vi sammen med Hydrotech og AnoxKaldnes kan levere en velfungerende poleringsmodul som møter fremtidens rensekrav for landbasert fiskeoppdrett.

Denne grafen viser to ting samtidig. Den venstre siden av grafen viser hvor skittent vannet er når det kommer inn («NTU, in») og hvor klart det er når det går ut («NTU, eff»). På høyre side av grafen vises hvor mye kjemikalier som brukes for å rense vannet («Fe-dose» for koagulant og «Poly-dose» for polymer). Linjene på grafen viser hvor klart vannet bør være (standardene 5, 10 og 20 NTU).

Det som er veldig interessant er at avløpsvannet blir mye renere gjennom hele testen – det tar bort omtrent 90% av det skitne stoffet (TSS). De grønne, blå og røde linjene viser hvor klart vannet skal være. Hydrotechs system kan justere hvor mye kjemikalier som brukes avhengig av hvor skittent vannet er når det kommer inn. Systemet er veldig nøyaktig, så det er lite sannsynlig at det blir problemer, dermed trenger ikke driftsoperatør å justere det så ofte.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Mer info?

Hvis du er interessert i å vite mer om resultatene fra demonstrasjonsanlegget, besøk Hydrotech-Veolia på stand D-358

Her vil det bli holdt fire presentasjoner:
• Onsdag 23.08 – kl 11:00 og kl. 15:00
• Torsdag 24.08 – kl. 11.00 og kl. 15.00

Rensegrad

Gjennomsnittlig reduksjonsytelse for demonstrasjonsanlegget:

Totalt Suspendert Tørrstoff: 98%
Total Fosfor: 97%
Total Nitrogen: 56%*

* Laboratorietester vist at konsentrasjonen av totalt nitrogen i vann fra dette anlegget kan reduseres med over 90% ved bruk av egen modul som leveres av AnoxKaldnes (Hydrotechs søsterselskap).

This post is also available in: Engelsk