FRS® – Fremtidens løsning for håndtering av fiskeslam

– Står for Fishsludge Recovery System og er en beskyttet fellesnevner for produkter innen gjenvinning av fiskeslam, utviklet av Bioretur AS.

Teknologi innen behandling av fiskeslam

Vi produserer og drifter FRS-anlegg for fiskeoppdrett. Teknologien i FRS-anlegget er utviklet av internasjonalt anerkjente selskaper i samarbeid med Bioretur og er godt utprøvd over hele verden. Det gir et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg som tar fiskeslam fra under 0,1% til 90% tørrstoff i en sammenhengende prosess, uten krav til manuell arbeidskraft. I tillegg til at avallet blir lagringsstabilt er anleggene energieffektive og utslippsvannet er rent.

Kompakt

Et ultrakompakt anlegg gjør at FRS passer inn på de fleste lokasjoner.

Fleksibel

Det modulbaserte systemet kan enkelt tilpasses økt produksjon.

Driftsikker

Godt utprøvd teknologi levert av anerkjente aktører.

Effektiv

Et helautomatisk system uten manuell arbeidskraft.

Slik fungerer FRS – fra fiskeslam til verdi

Bioretur tilbyr løsningen Fish sludge Recovery System (FRS). Alle våre FRS -anlegg er modulære og kan tilpasses lokasjon og behov. Vi tror at bærekraftige sirkulære løsninger blir stadig viktigere i omdømmearbeidet til fiskeoppdrett. Vi gjenvinner derfor fiskeslam til bærekraftige produkter gjennom bioreturavtalen.

Vi leverer ulike versjoner og tilpasser løsningene etter behov.

FRS® T – Fiskeslam til gjødsel

FRS-T-anleggene baserer seg på enten varmluft eller friksjonsvarme og tørker fiskeslam til lagringsstabilt tørrstoff, før det fraktes til videreforedling. Tørrstoffet blir brukt som råvare i bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Illustrasjonen er et eksempel og viser et anlegg på 30 kvadratmeter. Det tilsvarer en kapasitet på 40m³/t*. Størrelsen tilpasses etter flow rate (gjennomstrømningshastighet) og mengde fiskeslam, og oppfyller de strengeste kravene til enhver tid.

* Ved TS 0,5 %

1
2
3
Fiskeslam
1

Elektrosonisk flokkulering

Denne prosessen minimerer vedlikehold uten bruk av kjemikalier. Prosessen renser spylevannet og konsentrer det fra <0.1 % TS til 5-8 % TS. [/av_image_spot] [av_image_spot tooltip_pos='av-tt-pos-right av-tt-align-centered' tooltip_width='av-tt-xlarge-width' tooltip_style='main_color' link='' link_target='' hotspot_color='' custom_bg='' custom_font='' custom_pulse='' hotspot_pos='42.7,30.6']

Dekanter

Dekanteren fjerner mer av vannet og får andelen tørrstoff opp til mellom 25 % og 40 %.

2

Tørking og kjøling

Tørkingen foretaes effektivt med friksjon som varmer opp slammet til mellom 100 og 105 grader. Alt vannet som ikke fjernes ved andre fysiske/mekaniske prosesser fordampes i tørkeprosessen. Når slammet er ca. 90 % tørt og varmebehandlet, kjøres dette ut gjennom en kjøleskrue for å sikre at tørrslammet er lagringsstabilt.

3

Skrubbing

Utslipp skrubbes for så å gjennvinnes. Dette eliminerer eventuelle luktproblemer.

Reduksjon av miljøsensitive stoffer i fiskeslam (ved flokkulering i FRS)

95%

Reduksjon av
organisk avfall
(KOD)

100%

Reduksjon av
totalt oppløst stoff

97%

Reduksjon av
fosfor totalt

100%

Reduksjon av
ulike fosfater

81%

Reduksjon av
ammoniakk

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, slambehandling og FRS kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Daglig leder

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Jack Tucker
Tlf: +47 489 56 629
E-post: jack@bioretur.no

Jan Knudsen

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no