Bioretur får utmerkelse av avfallsbransjen

Jack Tucker mottar prisen på vegne av Bioretur og får hilse på komiker og konferansier Else Kåss Furuseth.

Avfall Norge er avfall- og gjennvinningsbransjens bransjeorganisasjon. Gründerprisen 2019 er en hederspris som gis til et selskap som bidrar til en sirkulær økonomi, med utgangspunkt i avfall og gjenvinning.

Finalister
Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) –  Resirkulering av hardplast fra blant annet kasserte oppdrettsmerder, forrør og tauverk.

Medarbeiderne – Ansetter folk med rusbakgrunn for å hente glass- og metallemballasje hos privatpersoner og bedrifter.

Bioretur

Juryens vurdering
Bioretur bidrar bidratt til at fiskeslam har løftet seg fra å være noe man dumpet i sjøen, eller i beste fall hentet og forbrente, til å bli en ressurs og et viktig ledd i den sirkulære økonomien. De viser gode referanser fra potensielle kunder samt at dette har et potensial for internasjonal overføringsverdi. De er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis.

Bioretur omfatter ulike aspekter innen teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold. Juryen prioriterte nominerte som kan vise til dokumenterte resultater og effekt, samarbeid og har overføringsverdi hos flere.

Bioretur mottok prisen på Avfall Norges årskonferanse i Oslo under festmiddagen den 19. juni 2019. Tilstede var International Sales representative Jack Tucker som også holdt foredrag på årskonferansen om utfordringen og sirkulære løsninger for slam fra norsk oppdrett.

Tidligere i år vant Bioretur den internasjonale havbruksprisen Aquaculture Awards.

I tillegg til heder og ære mottok Bioretur en diplom og en sjekk på 10.000 kr fra Avfall Norge.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.