Bioteknikk skifter navn til Libera

– Ny aktør i leverandørindustrien til oppdrettsnæringen

Libera logo

Bioteknikk AS skifter navn til Libera Tech AS og får samtidig ny logo og profil.

Det LHG AS-eide datterselskapet Bioteknikk AS skifter navn til Libera Tech AS. Navneendringen understøtter selskapets internasjonale strategi og den naturlige utvikling som en teknologileverandør til oppdrettsnæringen. Siden 2017 har selskapet vært en av flere underleverandører av teknisk utstyr til Bioretur AS, og har spesialisert seg på avvannings- og tørketeknologi for landbasert oppdrett. Selskapet har i flere år produsert den spesielle SHS-tørken (Super Heated Steam) som Bioretur AS benytter.

– En viktig årsak til navnebyttet er at selskapet nå vil tilby sin teknologi til andre, ikke bare Bioretur, forteller påtroppende styreformann i Libera Tech AS Odd Eirik Henjesand.

Libera satser i disse dager på en ny kompakt avvanningsløsning som har fått navnet Sludgemaster. Denne representerer en rimeligere og mer driftssikker teknologi forbundet med behandling av fiskeslam. Produktet har blitt vurdert å ha så stor betydning for oppdrettsnæringen at det har fått utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen.

Libera har foreløpig bare innleide ansatte fra morselskapet LHG AS, men bygger nå en egen stab rundt det videre utviklingsarbeidet som selskapet skal stå for. Det planlegges også et utviklingsprosjekt for alternativ energitilførsel på selskapets tørkeløsning, hvor en fremdeles skal kunne tilfredsstille mattilsynets krav om hygienisering.

– All ny utvikling skal kunne ettermonteres på alle selskapet leverte produkter, forteller Henjesand som legger til at det er for tidlig å si når det foreligger konkret resultat fra dette utviklingsarbeidet.

 

Libera er spesialisert rundt slambehandling og leverer i dag to produkter: Sludgemaster og SHS-tørke.

For ytterligere informasjon kontakt Libera på post@libera.no, +47 906 96 000 eller besøk nettsiden www.libera.no.

Odd Eirik Henjesand

Påtroppende styreformann i Libera Tech AS Odd Eirik Henjesand.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.