Khoa Nguyen i Vietnam vil ha mer fiskegjødsel fra Bioretur og Norge

Tekst og bilder: Jørn Lekve

Foto: Grønn Vekst

Den vietnamesiske bonden Khoa Nguyen er storfornøyd med den norske gjødselen som gir bedre avlinger. Gjødselen er laget av slam fra norske oppdrettere som er kunder av Bioretur AS. Vietnam er et land som trenger denne typen gjødsel i større grad enn Norge, fordi jorden i tropiske områder er fattig på organisk materiale.

– I 2012 besøkte jeg Vietnam for første gang, og la merke til de enorme dyrkningsområdene. Samtidig så jeg de økende problemene med erosjon og saltopphoping i jorden. Trusselen mot selve produksjonsgrunnlaget hadde ført til en økende interesse for organisk gjødsel og mat produsert uten tilsetning av kjemikalier. Vi så en mulighet for å tilby en bærekraftig og økonomisk løsning til landbruket. Derfor opprettet vi Prosjekt Vietnam, sier Torleiv Næss Ugland, gründer av tidligere HØST, nå Grønn Vekst AS, fra Grimstad. Grønn Vekst er Bioretur AS sin samarbeidspartner på bærekraftig utnyttelse av slammet fra norsk oppdrett.

Vietnam ideelt for landbruk: – I 2012 besøkte jeg Vietnam for første gang, og la merke til de enorme dyrkningsområdene, sier Torleiv Næss Ugland, administrerende direktør i tidligere HØST, nå Grønn Vekst AS. Foto: Grønn Vekst AS

Øker jordens fruktbarhet

Med beliggenhet i hjertet av Sørøst-Asia i en tropisk region, og med imponerende 11 millioner hektar dyrket mark, er Vietnam ideelt for landbruk. Imidlertid har tiår med overforbruk av kjemisk gjødsel alvorlig skadet og forurenset jorden, noe som har resultert i en ubalansert biodiversitet. Anvendelse av organisk gjødsel tilfører verdifulle næringsstoffer og organisk materiale som øker jordens fruktbarhet og gir bedre vilkår for nyttige mikroorganismer. I 2012 ble det opprettet et eget datterselskap i Ho Chi Minh-byen, Vietnam.

Dyktig team: Et svært dyktig team i Vietnam med forskere og logistikkarbeidere og salgspersonale driver rådgiving helt ute på landsbynivå. Her er forskingssjef for Øst Asia, Trinh Nguyen, avbildet sammen Nahm Nguyen, Head of Department For Standard, Metrology and Quality i Lam Dong provinsen. I tillegg er hun bonde. Nesten alle i Vietnam har Nguyen som etternavn. Foto: Grønn Vekst

I dag fungerer datterselskapet som internasjonalt knutepunkt for bedrifter over hele Sørøst-Asia, og dyktige vietnamesiske medarbeidere tilbyr våre organiske gjødselprodukter til et marked som består av over 60 millioner bønder.

Fiskeslam fra Bioretur blir gjødsel

Med over 90 millioner innbyggere er Vietnam det 13. mest folkerike landet i verden. Befolkningen trenger mat. Der bidrar Bergens-bedriften Bioretur AS med tørket fiskeslam fra oppdrettere over hele Norge. Dette omdannes til gjødsel før det eksporteres til Vietnam og bidrar til økt landbruksproduksjon.

Sirkulær økonomi: – Ikke noe av fiskeslammet vi frakter til Mekjarvik blir ødelagt. I stedet inngår det i en ny verdikjede, i en sirkulær økonomi, sier Bioreturs markeds-og kommunikasjonssjef Hermund Ramsøy. Foto: Jørn Lekve

– Det er høyt organisk innhold i slammet vårt. Dette er veldig etterspurt i Vietnam. Alle produktene som leveres til Vietnam har tørket fiskeslam i seg. Mottakerne i Vietnam har bare gode tilbakemeldinger å komme med, noe som gleder oss veldig, sier Bioreturs markeds-og kommunikasjonssjef Hermund Ramsøy.

Sirkulær økonomi

Han opplyser at fiskeslammet som eksporteres ikke går til spille, men faktisk inngår i en ny verdikjede, i en sirkulær økonomi.

– Dette er noe stadig flere av våre kunder i oppdrettsnæringen ser viktigheten i å være med på, ettersom både forbrukere og samfunnet ellers er opptatt av bærekraftig utnyttelse og ikke lenger godtar sløsing med ressurser.

– Vi antar at vi i år kommer til å sende 5.500 tonn med organisk gjødsel til Vietnam, noe som tilsvarer 200 fulle containere. Så det har blitt noen dimensjoner av dette kretsløpet. Den organiske gjødselen benyttes til å produsere en rekke tropiske frukter, kaffe, ris, og gummi.

Inn i det store kretsløpet

– Det som i utgangspunktet var et avfallsproblem, kan på denne måten gå inn i det store kretsløpet. Vi kan levere tilbake både næringsstoffer og organisk materiale til de som produserer en stor del av maten vi forbruker. Vi gjør problemer om til ressurser. Vår løsning bringer slammet tilbake til systemet på en trygg og god måte sier Steinar Wasmuth, administrerende direktør i Bioretur.

– Det tørkede slammet blandes med andre råvarer, og det produseres pellets med ulike resepter, spesielt designet for tropisk landbruk. Vi mener dette er god ressursutnyttelse i påvente av at det kan komme løsninger som gjør det mulig å bruke fiskeslam i nærområdet. Å bruke ressursen som jordforbedring i et område som allerede er fullt av gode næringsstoffer synes jeg er direkte egoistisk, sier Wasmuth.

Bioretur tar seg av alt ansvaret: – Vi tar oss av alt ansvaret for kundens slam, helt fra det brunaktige vannet kommer inn i anlegget på stedet. Vi tar ansvar for drifting av anlegget. Til slutt sender vi det tørkede slammet videre med containerbiler,sier administrerende direktør Steinar Wasmuth i Bioretur. Foto: Jørn Lekve

Mange misforstår og tror dette er å sende et problem ut av landet, det er så feil som det er mulig å ta. Hele prosjektet er basert på at det skal være tilnærmet null utslipp fra slammet forlater anlegget i f.eks. Finnmark til det brukes hos bonden. Dette krever supergod logistikk, det er også svært streng kontroll, både ut av Norge og ikke minst inn i landet som skal benytte dette.

Stor etterspørsel

– Etterspørselen etter gjødsel med norsk fiskeslam er så stor at vi trenger mye mer råstoff, og vi har et apparat på plass for å sikre praktisk og helsemessig trygg avhenting av slammet til vår gjødselfabrikk. Markedssjef i Bioretur Hermund Ramsøy håper nå på at enda flere oppdrettere vil være med på denne positive historien.

– Vi er avhengige av store volumer før dette, isolert sett, er økonomisk lønnsomt også for oppdretterne.

Bioretur er problemløser for oppdrettsnæringen

Vi leverer og drifter slambehandlingsanlegg ute hos oppdretterne med vår egen helt unike tørke- og avvanningsløsning. Kunden betaler kun en fast sum per måned til oss. De slipper da å binde store kostnader i et slamanlegg men kan konsentrere seg om deres hovedoppgave, som er å produsere god fisk, sier administrerende direktør Steinar Wasmuth i Bioretur.

– Samtidig kan kunden vise at en mener alvor med bærekraftig produksjon.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.