Rådgivende Biologer og Bioretur inngår samarbeid

– Fra pressemelding 30.09.20

avtale rådgivende biologer og bioretur

(f.v) Geir Helge Johnsen og Steinar Wasmuth forsegler avtalen med et «corona handshake». 

Rådgivende Biologer AS og Bioretur AS har i dag inngått et samarbeid. Geir Helge Johnsen (t.v) har jobbet tett med settefiskanlegg siden 1979. 
Rådgivende Biologer jobber daglig med å hjelpe oppdrettere å søke om både oppstart av nye anlegg og utvidelser av sine eksisterende anlegg, både mot fylkesmannens utslippstillatelse, mattilsynets krav og konsesjon etter akvakulturloven. De bidrar også med å gjøre biologiske undersøkelser for oppdretter av utslippene så vel som miljøundersøkelser i resipienten. På den måten sikres det at rensekrav i henhold til eksisterende vilkår til en hver tid blir overholdt. 
 
– Det er ikke alltid like enkelt for oppdretter å forholde seg til det som står i det enkelte rensekrav. Disse er både komplekse, svært ulike seg imellom og i noen tilfeller er de også relativt gamle, sier Geir Helge Johnsen. 
 
Bioretur leverer slambehandlingsanlegg og tilbyr drifting og håndtering av fiskeslam for landbasert oppdrettsnæring gjennom det de har kalt Bioreturavtalen.
– Ved å hente inn den beste kompetansen i landet på miljøundersøkelser for oppdrett, vil våre kunder få et enda bedre tilbud med tanke på kontroll av sine rensekrav, sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth. Nå kan vi også sette et kvalitetsstempel på både den tekniske leveransen og driftingen av våre slambehandlingsanlegg, ettersom Rådgivende Biologer AS skal revidere våre leveranser.
 
– Et annet viktig aspekt er at vi gjennom avtalen kommer til å jobbe tett sammen i videreutvikling av vår slambehandlingsteknologi, forteller Wasmuth. Dette er helt avgjørende ettersom dagens rensekrav ikke nødvendigvis er slik verden kommer til å se ut om bare noen få år. Rådgivende Biologer AS vil altså være med helt fra prosjektstart hos nye kunder og videre inn i en kontrollfunksjon når Bioretur drifter anlegget hos kunden.
 
– Vår forretningsidé har alltid vært at vi skal ta oss av slammet på en trygg, grønn og rasjonell måte, mens oppdretter kan ha full fokus på å produsere fisk. Det nye samarbeidet med Geir Helge og hans team er med på å gjøre vårt konsept fullstendig, avslutter Wasmuth.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.