Bioretur etablerer regionskontor

– Planlegger å satse for fullt i nord

Tromsø er en av flere lokasjoner som vurderes både på grunn av etterspørsel og nærhet til viktige kunder og samarbeidspartnere. Foto: iStock.com/TomasSereda.

Tromsø

– Vi opplever en stor etterspørsel fra hele landet og dermed også et økende behov for lokal tilstedeværelse. Vi vurderer å åpne regionskontorer flere steder i landet i 2021, sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth.

Tilstedeværelse og rask responstid
– Vi har opplevd økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester både fra inn- og utland, forteller Wasmuth. Flere av de største oppdrettsanleggene i har tatt i bruk vår slambehandlingsløsning og som en del av konseptet tar vi på oss ansvaret for full drift og service. Naturlig nok er det stor etterspørsel fra de to nordligste fylkene, der det også er store avstander.

– Vi er opptatt av å holde det vi lover. Regelmessige fysiske besøk og kvalitetssikring av slambehandlingsanleggene er helt avgjørende for Bioreturs forretningsmodell. Ved å etablere lokale kontor, med dedikerte medarbeidere, sikrer vi at vi kan ta på oss mange flere kunder uten at det går utover kvaliteten på tjenesten, sier Wasmuth.

To kontor i Nord-Norge
– Ved siden av å ha en tett oppfølging og rask responstid, handler det også om å ha en lokal identitet, understreker Wasmuth. Vi ser allerede på lokasjoner både i Bodø og Tromsø, fordi vi vet at det er spennende havbruksmiljø her som vi kan skape synergier med. Alt henger sammen med alt, og slambehandlng, teknologi og fokus på bærekraft blir bare viktigere og viktigere. Slik sett ønsker vi å koble oss tett opp mot forskningsmiljø og teknologiselskaper, samtidig som vi skal ha kort avstand til de aller viktigste små og store oppdrettsselskapene

Ikke avklart lokasjoner i Sør-Norge
– Bergen er en global havbruksby, og Bioretur er allerede etablert her med vårt hovedkontor som ligger i Arna, forteller Wasmuth. Vi ser på flere aktuelle plasseringer for regionskontor langs kysten sør for Trondheim og på østlandet, men her har vi ikke landet på noe bestemt ennå. Vi har god oversikt over alt som rører seg innen oppdrett i Norge, og samtidig jobber vi med en strategi for internasjonalisering. Vi har levert flere anlegg i utlandet det siste året, men har ingen umiddelbare planer om internasjonale regionskontor, avslutter Wasmuth.

Bioretur planlegger åpning av flere nye regionskontorer i 2021. Illustrasjon Bioretur

Regionskontor Bioretur

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.