Nå slår EU ned på «Waste Trafficking»

– Ikke lenger enkelt med deponering av fiskeslam.

I en helt ny pressemelding fra EU-kommisjonen foreslås det nye tiltak for å sikre gjenbruk av avfallsstrømmer, og de vil blant annet gjøre det vanskeligere å transportere avfall. Dette kan ha mye å si for hvordan man både håndterer, transporterer og gjenbruker slam fra oppdrettsnæringen.

Strengere regler for avfallseksport

– «Dersom vi skal kunne forvente en mer ambisiøs klimapolitikk fra våre partnere, må vi selv slutte å eksportere forurensing», uttaler EU-kommisjonæren for miljø, hav og fiskeri Virginijus Sinkevičius i pressemeldingen. Lovforslagene for å stoppe dumping av avfall (såkalt Waste trafficking) kommer samtidig som de også har en rekke tiltak for å stoppe utarming av jordsmonn og legge forholdene tilrette for sirkulær utnyttelse av ressurser i avfall. Et eksempel på slikt ressursavfall er fiskeslam som er full av næringsstoffer som f.eks fosfor og nitrogen. Derfor presenterer EU-kommisjonen i forbindelse med de nye lovforslagene også en helt ny jord-strategi med konkrete tiltak rundt akkurat dette.

Slam fra oppdrett må utnyttes bedre

I jord-strategien kan man lese at 70% av jordsmonnet i EU er i faresonen grunnet utarmet jord, mangel på næringsstoffer og erosjon. Dette er jordsmonn som utover å gi oss matjord også filtrerer drikkevannet og er en av verdens viktigste absorbenter av karbon. For å forhindre en svært alvorlig situasjon, er utnyttelse av for eksempel fosfor i fiskeslam til gjødsling en av flere viktige tiltak, som det nå legges til rette for i den nye EU-strategien i form av tiltak og regelendringer for å fremme blant annet sirkulærøkonomi. Det betyr at det å destruere slam enten ved å brenne det, dumpe det eller gjøre næringsstoffene mindre tilgjengelig eksempelvis ved at de inngår i en biorest fra biogassproduksjon, er mildt sagt problematisk og neppe i tråd med de nye reguleringene fra EU. Spesielt med tanke på å kjøre slamvann lange distanser, ofte helt til Danmark for å bli kvitt problemet.

– Reguleringene sammen med jord-strategien som EU-kommisjonen legger på bordet er, ifølge kommisjonæren, – «De mest ambisiøse og tydelige som hittil er laget». – Dette skal sikre at jordsmonnet også får den samme beskyttelsen som havet og luften har fått.

Her kan du lese pressemeldingen fra EU-kommisjonen i sin helhet.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Les også om hvordan Bioretur utnytter slammet som ressurs

Sammen med Terramarine og IVAR sørger Bioretur for at fiskeslam fra norske oppdrettere blir utnyttet til å løse problemer med utarmet jord og mangel på næringsstoffer. Fiskeslam er en viktig ingrediens i gjødselen Minorga, som blir laget i Norge og som selges bl.a i Vietnam. Tilbake får vi matvarer som kaffe, ris og bananer. Ved å lage et godt gjødselprodukt er våre kunder med på å løse utfordringene som beskrives av EU-kommisjonen, og er et bærekraftig og økonomisk rasjonelt alternativ til deponering og transport av slamvann.