Pilotprosjekt kan gi enorme energibesparelser

Pressemelding 02.03.2022

Michael Bantle er prosjektansvarlig for Free2Heat for SINTEF

Bilde Michael Bantle, SINTEF

Tocircle har sammen med SINTEF i flere år jobbet med teknologi som skal kunne redusere energiforbruket for industrielle tørkeprosesser med over 70%. Prosjektet, som er støttet av Forskningsrådet, kalles «Free2Heat» og er etter flere år på forskningsstadiet nå endelig klart for implementering på et nytt stort settefiskanlegg i Norge.

Bioretur leverer slambehandlingsløsningen

Med på laget er også Bioretur som er markedsleder innenfor slambehandling til akvakulturnæringen. Tørketeknologien baserer seg på «Superheated Steam»-teknologi (SHS). Ulikt konvensjonelle tørker egenproduserer SHS-tørken tørr damp som brukes som tørkemedium i stedet for luft eller friksjon, noe som i seg selv bidrar til en betydelig energibesparelse. Tocircles kompressorteknologi skal bidra til en ytterligere energieffektivisering i tørkeprosessen, ved å løfte overskuddsdamp til et høyt trykknivå i ett kompresjonssteg, noe som tidligere ikke har vært mulig på slike høy-temperatur tørker.

– Vi har jobbet lenge med å utvikle en unik teknologi og det er svært spennende for oss å kunne levere, sammen med Bioretur, et komplett prosessanlegg hos en oppdretter, sier ansvarlig for forretningsutvikling i Tocircle David Le Gall-Røste.

Avgjørende både for økonomi og klima

Sintef har forsket mye på SHS-tørking og ser stort potensiale både for energieffektivisering og redusert karbonutslipp. – Å tørke vann medfører høyt energiforbruk, noe som etter vinterens store strømkrise klinger spesielt umusikalsk hos norske industriaktører, sier prosjektansvarlig i Sintef Michael Bantle. Når energien på verdensbasis i mange tilfeller hentes fra fossile energikilder, som medfører betydelige utslipp av klimagasser, er dette prosjektet helt avgjørende dersom vi skal nå de klimamålene som vi har forpliktet oss til gjennom avtalene i Paris og Glasgow. Målet i Free2Heat er en energibesparelse i tørkeprosessen på hele 70-75%. – Det vil i så fall bety enorme besparelser for industri, ikke bare i Norge, men rundt om i hele verden, mener Bantle.

Slutt på deponering og transport av sølevann

– Vi har fem slike tørker i drift fra før, men uten kompressor, forteller administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth.

En god del oppdrettere velger fremdeles å avvanne fiskeslam fra sine landbaserte oppdrettsanlegg til 10-30% tørrstoff, for så å kjøre dette hundrevis av kilometer til nærmeste deponi, for eksempel til et biogassanlegg. – Allerede med dagens SHS-løsning blir dette i de aller fleste tilfeller mye dyrere enn å tørke slammet før transport, bare transportkostnadene reduseres med 80%. Det er i tillegg betenkelig sett i fra et miljøperspektiv, og hører rett og slett ikke hjemme i 2022, mener Wasmuth. – Med den energibesparelsen som Free2Heat-prosjektet potensielt vil bety, håper og tror jeg at det nå kan bli helt slutt på en slik praksis. – Det er rett og slett ingen rasjonelle grunner til å kjøre rundt på sølevann, dersom strømbruken ved å tørke slam reduseres med tre fjerdedeler.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Les mer om Free2Heat

Tocircle Industries AS kompressorteknologiTransportvolum blir av flere nevnt som bransjens største hinder for vekst. Nå utvikler Sintef, Tocircle Industries og Bioretur en ny tørketeknologi som både reduserer volum for avfallsstrømmen betraktelig og som samtidig bruker 75% mindre energi i prosessen. Dette betyr både penger spart, et mindre klimaavtrykk og vil sikre bransjens vekst i årene som kommer. Prosjektet heter Free2Heat og planen er at dette skal implementeres på nye prosjekter allerede i slutten av året.