Dette er Sludgemaster

– En ny og revolusjonerende slamrensing

Sludgemaster

Glem alt du vet om gårsdagens slamløsninger. Libera Tech AS arbeider i samarbeid med Bioretur med å utvikle neste generasjons teknologi. Nå blir anleggene mindre og består av langt færre deler enn tidligere. Sammen med Libera Techs «Super heated steam» tørkeløsning utgjør dette en fullgod slamløsning med kun to komponenter.

– Bioretur er det selskapet i verden som har opparbeidet seg mest kunnskap om det smale feltet slamrensing fra landbasert oppdrett, forteller adm. direktør i selskapet Steinar Wasmuth. Vi drifter i 2020 syv store smoltanlegg både i inn og utland, og gjennom Bioreturavtalen har vi tatt fullt ansvar for at dette virker, hver dag og hver time gjennom hele året. Vi tar også ansvar for at slammet blir utnyttet på en bærekraftig måte, slik at våre kunder kan fortelle om bærekraft og sirkulærøkonomi og vite at dette er ivaretatt på beste måte.

Odd Eirik Henjesand

Bioretur er foreløpig vår eneste kunde, men det er ingenting i veien for at vi skal kunne tilby akkurat den samme teknologien til andre aktører, forteller Odd Eirik Henjesand.

– Forretningsmodellen til Bioretur AS er forpliktende ettersom alt ansvar ligger på dem, uten mulighet for å sende noe ekstrafaktura dersom utstyret ikke virker som forventet. Dette stiller enorme krav til teknologien og har vært selve driveren bak utviklingsarbeidet som Libera Tech har jobbet med det siste året, sier styreleder i Libera Tech AS Odd Eirik Henjesand. Bioretur er foreløpig vår eneste kunde, men det er ingenting i veien for at vi skal kunne tilby akkurat den samme teknologien til andre aktører både i og utenfor slambehandlingsmarkedet. 

– Bioreturs ekspertise og høye krav til bl.a driftssikkerhet var også bakgrunnen for at vi startet arbeidet med å optimalisere prosessen og forbedre de tekniske løsningene, fortsetter Henjesand. Først igjennom vår egen tørkeløsning som er spesiallaget for akkurat slambehandling og nå arbeider vi med en forenklet og helt ny måte å avvanne slammet på. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.