Bioretur med miljøvennlig transport av fiskeslam

Tekst og bilder: Jørn Lekve

Foto: Ass. transportdirektør i Postnord, Stig Skoglund og logistikksjef i Bioretur, Cato Stangvik. Foto: Jørn Lekve

– Vi vet at transportnæringen er en stor miljøsynder, derfor er vi veldig bevisst på å bare benytte de mest moderne og mest miljøvennlige transportløsningene som finnes i dag. Vår avtale med Postnord bidrar til sterk reduksjon av klimagasser, sier Bioreturs logistikksjef Cato Stangvik. Sammen med Postnords assisterende transportdirektør Stig Skoglund, arbeider Bioretur nå med å oppnå enda større reduksjoner av klimagassutslipp.

Mens våren viser sine tegn i Bergen er de to i møte for å planlegge for en enda bedre og mer bærekraftig transport av fiskeslam fra oppdrettsnæringen. I en park like ved Bioreturs hovedkontor i Arna nordøst for Bergen sentrum spaserer de to i vakker vårstemning og diskuterer nye, fremtidsrettede løsninger for å nå konkrete klimamål. Disse målene innebærer blant annet drastiske kutt av klimagassutslipp og investering i minst 40 nye nullutslippslastebiler.

En unik teknologi og konsept

– Det aller viktigste miljøtiltaket som skiller Bioretur fra konkurrerende løsninger ligger i selve teknologien og konseptet. Fiskeslam er i utgangspunktet skittent vann, men etter å ha vært gjennom et bioreturanlegg er det tørket ned til et pulver på over 90% tørrstoff. Vi ønsker å transportere det som kan utnyttes videre, ikke sølevann, sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth.

I forhold til andre løsninger på markedet som typisk avvanner slammet til 20% tørrstoff sparer vi veiene for tusenvis av lastebiler med tørkeløsningen vår.

Unik teknologi: – Det aller viktigste miljøtiltaket som skiller Bioretur fra konkurrerende løsninger ligger i selve teknologien og konseptet, sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth. Foto: Jørn Lekve

Bioretur frakter hver uke over 10 tonn fiskeslamavfall fra Finnmark til Stavanger. Av de vel 250 milene avfallet fraktes, går 200 av dem på jernbane. Transporten på lastebil skjer meget miljøvennlig.

Moderne lastebiler forurenser mindre enn de fleste personbiler

– En svær lastebil på miljøvennlig drivstoff forurenser langt mindre og har mindre klimagassutslipp enn de fleste personbiler, sier Stig Skoglund. Postnord skal i løpet av 2020 ha minst 40 nye nullutslippsbiler. Som nullutslipp defineres batterielektrisk og biler på biodrivstoff, fortrinnsvis flytende biogass, sier Skoglund.

Moderne, klimavennlig bilpark: Postnords klimamål innebærer en reduksjon av CO2-utslippene med 40 % innen 2020 sammenlignet med 2009. Her en lastebil på vei med fiskeslamavfall gjennom Møre og Romsdal. Dette målet skal Bioretur bidra til blir oppnådd. Foto: Postnord

– Det er veldig bra for oss i Bioretur å samarbeide med Postnord, siden vi vet at de er veldig opptatt av å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Vi er ingen A4-bedrift. Vi er fleksible og jakter hele tiden de nye og beste klimaløsningene i alt det vi gjør. Når vi ser at vår leverandør av transporttjenester er like opptatt av dette og er like fleksible på å finne løsninger, ja så har vi en perfekt match. Vi utvikler oss videre sammen, til beste for miljøet, sier Bioreturs Cato Stangvik.

Mål om 60 prosent mindre CO2-utslipp innen ti år

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for 32 % av utslippene. Postnord har vedtatt ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal de nå en reduksjon på 45 % CO2-utslipp i 2025 og 60 % CO2-utslipp i 2030. Dette målet skal Bioretur bidra til blir oppnådd.

– Vi skal nå disse meget ambisiøse målene ved blant annet gradvis innfasing av batterielektriske biler på lokaldistribusjon, samt ved at diesellastebiler gradvis byttes ut med biler på biogass (LBG). Det viktigste nå er å komme i gang. Derfor er det så bra at vi har et samarbeid med nettopp Bioretur, som tenker likt med oss, sier assisterende transportdirektør i Postnord, Stig Skoglund.

– Vårt fiskeslamavfall transporteres bare av den mest miljøvennlige bilparken som finnes i dag, såkalte motorklasse EUR VI-biler. Vi satser også på mye transport på jernbane, sier Bioreturs logistikksjef Cato Stangvik.

Problemløser for oppdrettsnæringen

Bioretur er et ledende selskap innen behandling og videreforedling av fiskeslam fra oppdrettsnæringen. Bioretur er veldig bevisst å hele tiden velge de mest miljøvennlige og beste løsningene, i alle ledd av verdikjeden. Enten det er å behandle fiskeslammet eller det er selve transporten av det. Selskapet har mottatt en rekke utmerkelser for denne miljøsatsingen, og forsterker nå sitt engasjement for å bidra til å redusere klimagassutslippene.

– Bioreturs løsninger er godt innenfor miljøkravene. Vi skal bidra til å gjøre næringen enda mer bærekraftig. Vi er en problemløser for næringen, der avfallet inngår i en reise, der det til slutt ender opp i klimavennlig produksjon. På den måten bidrar vi til et varig grønt skifte, sier Bioreturs Cato Stangvik.

Sirkulær økonomi

Bioreturs behandling av fiskeslam gjør at det i tørket, foredlet form bidrar til en sirkulær økonomi. Avfall fra oppdrettsnæringen bidrar til god vekst av for eksempel kaffebønner.

En sirkulær økonomi: – Bioreturs behandling av fiskeslam gjør at det i tørket, foredlet form bidrar til en sirkulær økonomi. Avfall fra oppdrettsnæringen bidrar til god vekst av for eksempel kaffebønner, sier Bioreturs logistikksjef Cato Stangvik. Foto: Jørn Lekve

– Prioriterte oppgaver framover blir å fokusere på nullutslippsbiler i Oslo og Bergen. Her er det ingen hindringer i forhold til å gå i dialog med transportørene, da det er en oppside for bileierne i forhold til lavere driftskostnader

Sikker og pålitelig løsning

Postnord konsernets langsiktige mål innebærer en reduksjon av CO2-utslippene med 40 % innen 2020 sammenlignet med 2009.

– Dette oppnår vi gjennom å optimalisere ruter og oppfyllingsgrad, investere i mer drivstoffgjerrige kjøretøy, øke andelen elbiler samt kontinuerlig vurdere alternative former for drivstoff. Dette er en sikker og pålitelig løsning. Alt dette benytter Bioretur seg av. De er et mindre selskap i dag, men jeg ser at Bioretur har et enormt potensiale for vekst, siden de så tydelig erkjenner at det er et konkurransefortrinn å ligge langt foran i utviklingen av klimavennlige løsninger. Bioreturs vekst ønsker vi å være med på, sier assisterende transportdirektør i Postnord, Stig Skoglund.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.