Banebrytende tørketeknologi skal løse bransjens største utfordringer

– En «gamechanger» både med tanke på transportvolum og energiforbruk

Free2Heat tørke

«Det vil ikke lenger være noen rasjonelle grunner for å kjøre ubehandlet slam i våtform rundt om i landet», sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth.

Transportvolum blir av flere nevnt som bransjens største hinder for vekst. Nå utvikler Sintef, Tocircle Industries og Bioretur en ny tørketeknologi som både reduserer volum for avfallsstrømmen betraktelig og som samtidig bruker 75% mindre energi i prosessen. Dette betyr både penger spart, et mindre klimaavtrykk og vil sikre bransjens vekst i årene som kommer. Prosjektet heter Free2Heat og planen er at dette skal implementeres på nye prosjekter allerede i slutten av året.

Å fjerne vann ved hjelp av tørketeknologi i slambehandling er en sentral del av Bioreturs utfordring. Tørketeknologi baserer seg på en teknologi som kalles SHS, eller Super Heated Steam. Her produseres tørr damp som tørkemedium i stedet for luft eller friksjon. Tocircle Industries innovative kompressorteknologi skal bidra til energieffektiviseringen av tørkeprosessen, ved å løfte overskuddsdamp til et høyt trykknivå i ett kompresjonssteg. Sintef har forsket mye på SHS og ser stort potensiale for energieffektivisering. Målet er å redusere energiforbruket med 75 %.

– Denne type teknologi brukes i Bioretur sin SHS-tørke. Sintefs SHS-tørke hadde et energiforbruk på 800 kWh per tonn vann fjernet, som kan reduseres til 200 kWh/tonn. Med såpass høyt innsparingspotensial vil det bli en «gamechanger» for næringen, og det vil heller ikke lenger være noen rasjonelle grunner for å kjøre ubehandlet slam i våtform rundt om i landet, sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.