Blir en del av Løvold Havpark

– Bioretur etablerer seg i Bodø

Bioretur inngår i Havparken 1.0 fra våren 2022.
Fra venstre: Snorri Sverrison Rasch,
Stig-Endre T. Elvevoll, Steinar Wasmuth, André Løvold og Ellisiv Løvold.

Bioretur-avtale-Løvold-Havpark

– Vi har lenge hatt planer om kontorer flere steder i landet, men konseptet i Bodø med Løvold Havpark er mye mer enn et regionskontor. Det handler om lokal identitet, nærhet til et miljø der forskning og innovasjon sitter i ryggmargen og en prosjektutvikler som deler våre verdier og visjoner, forteller administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth.

Etter utallige teamsmøter, polerte powerpointpresentasjoner og storslåtte strategier og visjoner gjennom pandemiårene, var det endelig klart for at Bioretur skulle dra til Bodø og Havparken. I løpet av de to dagene i april fikk de snakke med både initiativtakerne Løvold Solution AS, andre bedrifter i prosjektet samt representanter for havbruksnæringen og kommunen.

En utrolig god match

– Vi har fått mange forespørsler om både leie av lokaler og være del i ulike klynger, men Løvold Havpark er det som passer oss best. Nå har vi tatt en endelig avgjørelse om at Bioretur skal inn som partner allerede nå i første byggetrinn, sier Wasmuth. Vi blir nå en del av Havparken 1.0 og har tenkt å ta en aktiv del i det som blir det ferdige konseptet frem mot 2024. Etter å ha truffet Ellisiv og André Løvold som har investert mye tid og kapital i visjonen som nå materialiserer seg, er vi ikke mindre overbeviste om at dette er det rette valget for oss.

– Det er ikke snakk om å flytte hovedkontoret fra Bergen, men å etablere et lokalt kontaktpunkt for våre eksisterende og nye kunder i regionen. Vi vil fokusere mye på forskning og utvikling i denne avdelingen gjennom tett samarbeid med lokale aktører og det spennende universitetsmiljøet som fines i regionen. Bioretur bruker store beløp på å være i tet når det gjelder slambehandling og en bærekraftig utnyttelse av slammet.

– I motsetning til andre leverandører har vi gjennom Bioreturavtalen ikke noe ettersalg, vi står selv ansvarlig for at best tilgjengelig teknologi blir brukt. Til gjengjeld får våre kunder full forutsigbarhet i forhold til kostnader og oppfyllelse av det til enhver tid gjeldende regelverk.

– Løvold Solution er egentlig ikke så ulike Bioretur i måten de er organisert på. De har på mange måter vært igjennom den reisen Bioretur nå er i gang med ved å ha et solid fundament i primæraktiviteten sin samtidig som de utvikler en tjenestemodell, mener Wasmuth. Fra å selge varer til kystfiskeren og industrien, til i tredje generasjon å tilby en høykompetent havbruksnæring analyser og fortøyningssystemer i selskapet Løvold AS, til nå også å tilby digitale drift- og vedlikeholssystemer gjennom selskapet Havbruksloggen AS.

Slik er nye Løvold Havpark planlagt å stå ferdig i 2024.
Et nytt hovedbygg på fem etasjer (5000m2), smekkfullt av innovasjon og tverrfaglig kompetanse. Illustrasjon: LalaTøyen

Dette er Løvold Havpark

Den gamle fryseterminalen ved Bodø havn, skal bli til et tverrfaglig kompetansesenter og knutepunkt for leverandører av varer og tjenester til havbruksnæringen. Det er planlagt en kombinasjon av kontorer, produksjonslokaler, inkubator, konferansearena, Newtonrom og flere ulike samspillsarenaer. Visjonen er «å skape grønn vekst i en blå næring». Bedriftene og fagmiljøene skal spille hverandre gode med FNs bærekraftsmål som utgangspunkt.

– Det er fantastisk at vi begynner å få inn de leietakere vi ønsker å få inn i Havparken. Vi vil være den blå hovedstaden i nord og vi har fra første stund satset på å få inn de innovative bedriftene som har bærekraft som grunntanke for å skape lønnsomme nye forretningsmodeller. Slik sett har Bioretur lenge stått høyt på ønskelisten over bedrifter vi mener en perfekt match, forteller Ellisiv Løvold som er leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Havpark AS.