Enkelte ting er bedre å leie

– Også i oppdrettsnæringen er dette en naturlig utvikling

Utviklingen går videre, og snart er det kanskje like utenkelig å eie sitt eget slambehandlingsanlegg som å kjøpe fysiske filmer. Foto: iStock.com/bbeltman

videokassett slambehandling

En av de sterkeste holdningsendringene de siste årene er at både forbruker og næringsliv søker å abonnere på stadig flere tjenester fremfor å kjøpe dem til odel og eie. Vi går fra en transaksjonsbasert til en relasjonsbasert økonomi. I en studie fra 2019 oppga 74 prosent av 12.000 respondenter i 12 land at de trodde de kom til å eie mindre og leie flere tjenester innen fem år.

Bedrifter leier mer enn før
I bedriftsmarkedet har abonnement vært en del av hverdagen lenge. Skybaserte tjenester både for lagring av data og programvare i seg selv har vært vanlig i minst 10 år. Andre eksempler er biler, printere, datautstyr og kontormøbler. De fleste bedrifter eier ikke sine egne lokaler og ofte ikke sitt eget produksjonsutstyr heller.

Den stadig økende trenden har noen åpenbare fordeler både for kunde og leverandør. For kunden er det selvsagt en fordel å ikke låse kapital og ta ansvar for masse dyrt og komplisert utstyr, samtidig som en binder opp faglært arbeidskraft på upopulære jobber. Desto mer verditap og driftsrisiko det er på utstyret, jo mindre gunstig er det selvsagt å eie dette selv. Den åpenbare fordelen for leverandøren er at dersom de gjør en god jobb kan de til og med beholde de samme kundene over flere tiår. Dersom de gjør en dårlig jobb vil et tjenesteforløp i mange tilfeller være en fordel for kunden som kan bytte leverandør, noe som kan være vanskelig dersom man har foretatt et engangskjøp.

Bioreturavtale fremfor kjøp av eget anlegg
Den største fordelen med leieavtaler og tjenester er likevel en fordel som både kunde og leverandør har sammen i følge Steinar Wasmuth, administrerende direktør i Bioretur.

– Det at man stadig kan løse oppgavene bedre og dra nytte av felles kunnskap gjennom langvarige forretningsforhold er noe som driver bransjen videre, sier Wasmuth. Bioreturavtalen har satt oss i en veldig god posisjon rent teknologimessig, ettersom vi hele tiden har kunnet gjøre inkrementelle forbedringer på vårt slambehandlingssystem. Vi drifter og høster erfaring fra flere ulike anlegg enn noen annen slamleverandør i verden. Det gir oss en unik erfaring og styrke når vi selv velger våre underleverandører. Bioretur, som mange andre, har også gjort feil som har kostet oss dyrt, men vi gjør ikke samme feilen flere ganger.

Steinar Wasmuth

Utviklingen er basert på at vi har forpliktet oss til å levere det absolutt beste utstyret til en hver tid, uten at det skal koste oppdretteren en krone ekstra.

– Utviklingen er basert på at vi har forpliktet oss til å levere det absolutt beste utstyret til en hver tid, uten at det skal koste oppdretteren en krone ekstra. Tilbakemeldingene fra kundene har vært uvurderlige i denne prosessen. Ved et transaksjonsbasert kundeforhold der oppdretter kun hadde kjøpt anlegget av oss, hadde aldri denne utviklingen skjedd så raskt.

– Et annet eksempel er det både kundene og vi har lært i løpet av disse årene gjennom at vi drifter mange ulike anlegg over lang tid, påpeker Wasmuth. Kunnskapen deler vi ved hjelp av data i vår kundeportal. Data om både utslipp og rensekrav, men også om energibruk og utslipp av klimagasser i transport av slam. Disse dataene vil bare bli bedre etterhvert som vi samler mer og mer informasjon, og gir verdifull innsikt som gjør at vi kan tilby beslutningsrelevante data og enda bedre og mer spesialiserte tjenester til våre kunder.

– Tilbakemeldingene jeg får kan ikke tolkes annerledes enn at det er svært få rasjonelle grunner til å velge å kjøpe seg et slambehandlingsanlegg i 2021, avslutter Wasmuth.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.