Fra fiskeslam til kaffe

– Ekte sirkulærøkonomi

kaffe dyrket på gjødsel av fiskeslam - sirkulærøkonomi

Kaffebønnene i denne posen kommer fra Vietnam. Bioreturs behandling av fiskeslam gjør at det i tørket, foredlet form bidrar til en sirkulær økonomi. Gjennom samarbeidsavtalen med Terramarine AS, som produserer og distribuerer gjødsel, sørger vi for at avfall fra oppdrettsnæringen bidrar til god vekst av for eksempel kaffebønner.

Avlingene i Vietnam har blitt tilsatt gjødsel basert på blant annet slamavfall fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Dette er et konkret resultat av avtalen oppdrettsselskap inngår med Bioretur AS. Bioretur bringer slammet tilbake til systemet på en trygg og god måte. I stedet for at næringsstoffene forsvinner til havs, blir de brukt til å produsere varer som bananer, sukkererter, ris eller kaffe. Varer som land i Europa importerer i stor skala, fra store landbruksnasjoner i bl.a Asia.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om oss eller måten vi jobber med avfall og sirkulærøkonomi på, kan du kontakte oss direkte.

Administrerende Direktør

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

KAN EN LITEN POSE KAFFE REDDE VERDEN?

illustrasjon-sirkular-verdikjede

Hvert år forsvinner millioner av tonn verdifulle næringsstoffer, bokstavelig talt, til havs. Samtidig er mangel på tilgjengelig fosfor er en av de mest alvorlige utfordringene verden står overfor. Dette kan kun løses ved bærekraftig resirkulering av næringsstoffer. Fiskeoppdrettere og Bioretur i samarbeid med Terramarine AS tar sikte på å stoppe sløsingen.