Fra slam til gjødsel uten bruk av kjemikalier

Slik ser det nye slambehandlingsanlegget hos Erko Settefisk på Stord ut. Bioretur arrangerer visningsturer for aktører som har lyst å vite mer om FRS-T løsningen. Foto: Bioretur AS, Ron Holan

Bilde av slambehandlingsanlegg hos Erko Settefisk

Bioretur har levert et helt nytt slamrenseanlegg til ERKO Settefisk på Stord.  Anlegget er av typen FRS-T og tørker fiskeslammet fra produksjonen uten tilsetninger av polymerer og kjemikalier. Restmaterialet er tilpasset videre foredling i Bioreturavtalen.

Det første i sitt slag

Det nye slamrenseanlegget på Erko Settefisk i Sagvåg er det første i verden som benytter flokkulering. Dette er en prosess som tar i bruk høyfrekvent lyd og elektrisitet slik at partiklene klumper seg sammen. Slik får man skilt ut slam fra rent spylevann som trygt kan slippes ut igjen.

– Slammet er en ressurs som til vanlig ikke kan brukes som gjødsel i matproduksjon grunnet tungmetaller og kjemiske polymerer fra slamrensingen, og blir sett på som avfall. Vi gjør det om til godkjent gjødsel uten bruk av kjemikalier eller farlige biprodukter, sier daglig leder i Bioretur, Steinar Wasmuth.

Energieffektivt og transporterbart slam

FRS-T anlegget er designet for å vare lenge og være svært økonomisk i drift. Systemet tilpasses smoltproduksjonen gjennom året uten unødvendig bruk av energi.

Etter flokkulering mellomlagres slammet i en buffertank som fylles til et gitt punkt før tørking starter automatisk. Ved lav foring kan det ta lang tid før tanken er så full at tørken starter, slik sparer man ytterligere energi. Selve tørkingen av slammet er unnagjort på noen timer og det tørre pulveret kan lett transporteres for videreforedling.

Du kan lese hele artikkelen fra visningsturen hos ERKO i Fiskeribladet.

Bli med på visningstur

Dersom du ønsker å vite mer om FRS-T arrangerer Bioretur nå visningsturer ned til Stord slik at aktører kan oppleve anlegget på nært hold. Ta kontakt med oss for detaljer.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.