Avfall Norge med ny kampanje før høstens stortingsvalg

– Vil stoppe sløsingen av ressurser og sette sirkulærøkonomi på dagsorden.

Avfall Norge, som er gjenvinningsbransjens interesseorganisasjon, presenterer en rekke bedrifter om en politisk kampanje før høstens stortingsvalg. Gjennom å vise eksempler på gjenbruk av det som tidligere ble sett på som avfall på nye og bærekraftige måter, ønsker bransjen at dette skal opp og frem i debatten.

– Korte og forklarende videoer som viser hvordan bedriftene jobber blir utover høsten publisert på sosiale medier. Håpet er selvsagt at dette skal skape engasjement og føre til at sirkulærøkonomi, som ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene, blir et viktig satsningsområde i de neste fire årene for en fremtidig regjering.

Dagens regjering la før sommeren frem sin nasjonale strategi for sirkulær økonomi. EU la frem sin handlingsplan før dette. Nå håper bransjen at planer og strategier skal bli til handling og konkrete tiltak. Bedriftene i kampanjen er alle gode eksempler på at dette allerede er realitet, men det kreves betydelige midler og realpolitikk for at vi skal nå de klimamålene som er satt.

Vi er nå spente på hvilke politiske partier som tar denne utfordringen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bioretur vil bruke informasjonen du legger til i dette skjema for å komme i kontakt med deg og å gi deg oppdateringer og markedsføring. Vær vennlig å informer oss om hvordan du helst vil høre fra oss:

¨

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.