Bærekraft skal lønne seg

Garantimerke People - Planet - ProfitBioretur er den ledende leverandøren av slambehandlingstjenester på markedet og den eneste som har en trippel-bunnlinje-garanti som sikrer at det vi leverer tar hensyn til både mennesker, miljø og økonomisk bærekraft. Vi tror at dersom man glipper på en av disse faktorene, så vil man heller ikke oppnå en varig endring på vei mot en grønnere framtid. Derfor har vi full fokus på alle tre i alt vi gjør.

Det skal lønne seg å velge Bioreturavtalen.

Bioreturs Trippelgaranti

– Vi garanterer:

  • Økonomi

    Det skal lønne seg å velge en avtale med Bioretur fremfor å kjøpeutstyr, allokere personell og håndtere alt selv.

  • Mennesker

    Det skal lønne seg å fordele ressursene og å skape verdier for mennesker både i et globalt og lokalt perspektiv.

  • Miljø

    Det skal lønne seg å behandle og utnytte næringsstoffene fremfor å sløse dem bort eller transportere vann.

Hva gjør Bioretur med slammet?

Bioretur behandler og videreforedler fiskeslam fra landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg. Ute hos oppdretter har vi en egen installasjon som behandler slammet fra flytende slamvann til tørt pulver gjennom en avvannings- og tørkeprosess. Slammet i seg selv blir ikke eksportert. Vi driver ikke med avfallstrafikkering, ei heller eksport av et problem. Slammet blir brukt som en av flere ingredienser i et produkt som kjøpere over hele verden både har behov for, og er villige til å betale for. Dette erstatter i stor grad kunstgjødsel, som også eksporteres fra Norge og selges over hele verden.

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, Bioreturavtalen og slambehandling kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Administrerende direktør

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Tore Hofstad
Tlf: +47 977 21 851
E-post: tore@bioretur.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?