Med Bioreturavtalen får du tilgang til den beste teknologien og den grønneste håndteringen av slammet

Nye tider betyr nye krav til slamhåndtering. Alle nye og utvidede landbaserte oppdrettsanlegg får nå rensekrav.

Det finnes mange tekniske løsninger for å prøve å kvitte seg med slam fra oppdrettsanlegg. Løsninger som for eksempel renser, tørker og/eller brenner fiskeslam, anlegg med eller uten tilsetning av kjemikalier. Problemet er at en teknisk løsning i seg selv ikke er en permanent løsning på slamproblematikken, dessuten medfører det utvilsomt store ressurser og betydelig risiko å kjøpe en egen løsning. 

Ved å velge Bioreturavtalen kan alt det tekniske, drift- og vedlikehold, tunge investeringer samt utnyttelse av avfall overlates til oss. 

Gjennom avtalen får man også utstyr som tilfredsstiller de krav som til en hver tid er gjeldende både med tanke på rensing og avfallshåndtering. 

Dette får du i Bioreturavtalen

 • Finansiering

  Når man velger Bioretur slipper kunden risikoen ved å investere i et eget anlegg, alt nødvendig utstyr er dekket i avtalen.

 • Drift

  Daglig drift og monitorering av kundens anlegg foregår ved hjelp av driftsikker og moderne IT-teknologi og gjennomføres av våre erfarne operatører i Bergen.

 • Vedlikehold

  Jevnlig vedlikehold av anlegget utføres av våre spesialiserte serviceteknikere og sikrer kvalitet på tjenesten, stabil drift og lang levetid på utstyret.

 • Logistikk og håndtering

  Vi sørger for at slam fra anlegget blir håndtert på en forsvarlig, rasjonell og bærekraftig måte. Transport er utfordrende og krever gode og gjennomtenkte løsninger.

 • Videreforedling

  Bærekraftig utnyttelse av fiskeslam som ivaretar både gjødselforskrifter, rensekrav og hensynet til miljø. Ved å velge Bioretur som leverandør kan oppdretter fokusere på det som er primæraktiviteter, mens innholdsanalyser, videreforedling og produktutvikling utføres av oss.

transport of sludge

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, Bioreturavtalen og FRS kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Daglig leder

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Tore Hofstad
Tlf: +47 977 21 851
E-post: tore@bioretur.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?