Har du valgt riktig slambehandling?

– Vi har totalløsningen for fiskeoppdrett

Nye tider betyr nye krav til slambehandling. Alle nye og utvidede landbaserte oppdrettsanlegg får nå rensekrav basert på sin produksjon av fisk.

Det finnes mange tekniske løsninger for å prøve å kvitte seg med slam fra fiskeoppdrett. Løsninger som for eksempel renser, tørker og/eller brenner fiskeslam, anlegg med eller uten tilsetning av kjemikalier. Problemet er at en teknisk løsning i seg selv ikke er en permanent løsning for slambehandling, dessuten medfører det utvilsomt store ressurser og betydelig risiko å kjøpe en egen løsning. 

Ved å velge Bioreturavtalen kan fiskeoppdrett ha full fokus på produksjon av fisk, mens Bioretur tar seg av slambehandling. Det betyr at du som kunde betaler en fast månedssum for at alt det tekniske, drift- og vedlikehold, finansiering av utstyr samt bærekraftig utnyttelse av avfall. 

Gjennom avtalen får man også utstyr som tilfredsstiller de krav som til en hver tid er gjeldende både med tanke på rensing og avfallshåndtering. 

Inkluderer

 • Anlegg for slambehandling

  Komplett anlegg som tar hånd om slambehandling. Alt utstyr med full garanti og ferdig montert på din lokasjon.

 • Drift og Vedlikehold

  Kontinuerlig drift og vedlikehold av anlegget, slik at oppdretter kan ha fokus på å produsere fisk, mens vi har fokus på slambehandling.

 • Slambehandling

  En slambehandling som sørger for bærekraftig utnyttelse av fiskeslam som ivaretar både gjødselforskrifter, rensekrav og hensynet til miljø.

 • Utslippstillatelse

  Intern overvåking av rensekrav, slik at fiskeoppdretter har full kontroll og kan rapportere at utslippstillatelsen blir fulgt.

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, Bioreturavtalen og slambehandling kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Administrerende direktør

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Tore Hofstad
Tlf: +47 977 21 851
E-post: tore@bioretur.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?