Fremtidens slambehandling

Vi leverer og drifter teknologi for slambehandling til fiskeoppdrett. Teknologien i anleggene er utviklet av Bioretur i samarbeid med internasjonalt anerkjente selskaper og er godt utprøvd over hele verden. Det gir et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg som tar fiskeslam fra 0,1% til 90% tørrstoff i en sammenhengende prosess, uten krav til manuell arbeidskraft.

Bioreturs egen tørke sørger for den sikreste og reneste hygieniseringen av slammet som er tilgjengelig på markedet. I tillegg til at avallet blir hygienisert og lagringsstabilt er anleggene energieffektive og utslippsvannet er rent.

Fordeler

 • Kompakt

  Et ultrakompakt anlegg gjør at løsningen passer inn på de fleste lokasjoner.

 • Fleksibel

  Det modulbaserte systemet kan enkelt tilpasses økt produksjon.

 • Driftsikker

  Godt utprøvd teknologi utviklet av Bioretur i samarbeid med verdensledende aktører.

 • Effektiv

  Et helautomatisk system uten manuell arbeidskraft.

Slik fungerer et slambehandlingsanlegg fra Bioretur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slambehandling - forklaring teknologi
1

Oppsamlingstank

I denne tanken føres slam fra produksjonen. Slammet har et tørrstoffinnhold på mellom 0,1 – 0,5 %.

2

Beltefilter

Avvenning ved bruk av beltefilter gir mekanisk rensing av vann og slam. Tørrstoffinnholdet i slammet er nå oppe i 4 – 5 %.

3

Statisk mikser

På denne modellen er det lagt inn en statisk mikser der det kan blandes inn bærekraftig polymer som hjelper til med flokkulering og økt rensing.

4

Decanter

Dekanteren sentrifugerer mer av vannet og øker tørrstoffinnholdet i slammet til mellom 20 – 30 %.

5

Mantlet slamtank

Lagrer slammet fra decanteren før innpumping til tørken.

6

Kondenser

Eliminerer lukt og bidrar med varmegjenvinning.

7

Bioreturtørke

Denne tørken er basert på «superheated steam» -teknologi som fordamper vannet og fører til at slammet kommer ut som et hygienisert og tørt pulver med over 90 % tørrstoffinnhold.

8

Slamoppsamling

Det hygieniserte og lagringsstabile slammet blir transportert ut fra tørken og ut i et magasin som fyller bigbags med slam. Slammet kan lagres her til det hentes av Bioretur for videre håndtering.

9

Varmegjenvinning

Denne sløyfen fra tørken fører varme i form av damp tilbake til avvanningsystemet og kan også brukes som oppvarming og energi på oppdrettsanlegget forøvrig.

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, Bioreturavtalen og slambehandling kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Administrerende direktør

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Tore Hofstad
Tlf: +47 977 21 851
E-post: tore@bioretur.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?