Svømmer du motstrøms – Har du valgt riktig slamløsning?

– Med Bioreturavtalen får du fremtidens slamhåndtering, med alt du trenger til en fast månedspris.

Nye tider betyr nye krav til slamhåndtering. Alle nye og utvidede landbaserte oppdrettsanlegg får nå rensekrav.

Det finnes mange tekniske løsninger for å prøve å kvitte seg med slam fra oppdrettsanlegg. Løsninger som for eksempel renser, tørker og/eller brenner fiskeslam, anlegg med eller uten tilsetning av kjemikalier. Problemet er at en teknisk løsning i seg selv ikke er en permanent løsning på slamproblematikken, dessuten medfører det utvilsomt store ressurser og betydelig risiko å kjøpe en egen løsning. 

Ved å velge Bioreturavtalen kan alt det tekniske, drift- og vedlikehold, tunge investeringer samt utnyttelse av avfall overlates til oss. 

Gjennom avtalen får man også utstyr som tilfredsstiller de krav som til en hver tid er gjeldende både med tanke på rensing og avfallshåndtering. 

Book møte på Aqua Nor 2021

Dette får du i Bioreturavtalen

– Til en fast månedspris

 • Slambehandlingsanlegg

  Komplett slambehandlingsanlegg med full garanti, ferdig montert på din lokasjon.

 • Drift og Vedlikehold

  Kontinuerlig drift og vedlikehold av anlegget, slik at oppdretter kan ha fokus på primæraktiviteter.

 • Slamhåndtering

  Bærekraftig utnyttelse av fiskeslam som ivaretar både gjødselforskrifter, rensekrav og hensynet til miljø.

 • Utslippstillatelse

  Intern overvåking av rensekrav, slik at oppdretter har full kontroll og kan rapportere at utslippstillatelsen blir fulgt.

transport of sludge

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, Bioreturavtalen og slambehandling kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Daglig leder

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Tore Hofstad
Tlf: +47 977 21 851
E-post: tore@bioretur.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?