Tag Archive for: Renseanlegg

Bilde av slambehandlingsanlegg hos Erko Settefisk

Har du lyst å se et slamrenseanlegg i drift?

Bioretur har levert et helt nytt slamrenseanlegg til ERKO Settefisk på Stord. Bli med på visningstur.