Bioretur

– Bærekraftig håndtering av hestemøkk

Hestemøkk – et alvorlig miljø- og helseproblem!

Bioretur er resultatet av flere år med forskning. Lund gård har, støttet av Innovasjon Norge og i samarbeid med bl.a. Bioforsk, utviklet en metode for gjenvinning og ny bruk av hestemøkk.

Dette har resultert i en unik pante- og returordning som vil spare miljøet for betydelig forurensning som hestemøkk blandet med spon representerer. Hver dag dumpes det minst 2000 tonn møkk ulovlig i Norge. Spor etter denne forurensningen er funnet i både grunnvann og drikkevannskilder, og problemet er økende. Vår returordning er en løsning på dette problemet.

Hestemøkk

For å bidra til bedre forhold i stallen og bedre håndtering av hestemøkk, lanserte vi i 2014 Bioreturordningen for leveranse og retur av underlag i form av spesielle pellets i hestebokser. Prosjektet er resultatet av et samarbeid mellom blant annet Bioretur AS, Bioforsk (nå NIBIO) og Innovasjon Norge.

Bioreturordning for hestemøkk

Konseptet er basert på målet om å fjerne uorganisert tømming av hestemøkk fra et stadig økende antall hester, både i private og organiserte staller. Erfaringsvis er det store mørketall i forhold til hvordan avfall som hestemøkk håndteres med store konsekvenser for miljø, men dette ønsker man en slutt på.

Derfor skal det være enkelt å delta.

For priser se her.

 • 1.  Hesteeier eller organisert stall inngår en avtale om deltagelse i Bioreturordningen. Det gis opplæring i oppbevaring, bruk og tømming.

 • 2. Bioretur vil sørge for at det til enhver tid er Bio Pellets/Strø på lager, samt egnet utstyr for oppbevaring av hestemøkk. Varene leveres i kommisjon, og det betales kun for antall brukte sekker frem til tømmetidspunkt

 • 3. Ved behov for tømming av hestemøkk sendes melding til oss, og vi sørger for dette.

Hestemøkk
Hestemøkk

BioPellets og BioStrø

Klimaet i Norge er ikke tørt nok til at man kan få til en effektiv hvetehalmproduksjon her. Derfor produseres vår hvetehalmpellets lenger sør i Europa, der kvaliteten er god og tørr som følge av klimaet. Under produksjonen av pellets blir hvetehalmen renset, snittet og tørket før den pelleteres. Under prosessen blir den varmet opp til 100°C, slik at soppsporer og bakterier drepes.

Hvetehalmpelletsen har fordeler som at den, sammenlignet med halmstrå og spon, gir mindre støv i luften. Sammenlignet med halmstrå, spon og papirstrø, gir våre pellets dessuten lavest ammoniakkonsentrasjon i luften.

Halmpellets lages også blant annet av rug og raps, men disse inneholder mer olje, og gir dermed en dårligere sugeevne. Det er blant annet derfor vi konsentrerer oss om hvetehalmpellets, som har en absorberingsevne på nesten 10 ganger sin egenvekt.

Nedover i Europa har man brukt hvetehalmpellets som underlag for hest og i dyreparker i mange år.

Hestemøkk

Hvorfor bruke BioPellets eller BioStrø?

BioPellets er en spesiell type hvetehalmpellets. Og blant annet fordi noen hester synes det er spennende å smake på BioPelletsen har vi det samme produktet også i knust form, slik at det skal bli uinteressant å spise det. I knust form heter produktet BioStrø. Dette er svært populært også som underlag til andre typer husdyr og har lenge blitt brukt i dyreparker og større staller med stor suksess i resten av Europa.

En rekke tilgjengelige studier viser betydelige helsegevinster både for hest og stallpersonell ved bruk av pellets i stedet for tradisjonell spon. Blant fordelene er, som nevnt over, at BioPellets/-Strø mindre støv. Samt at det gir lavest ammoniakkonsentrasjon i luften, sammenlignet med halmstrå, spon og papirstrø.

Halmpellets lages også blant annet av rug og raps, men disse inneholder mer olje, og gir dermed en dårligere sugeevne. Det er blant annet derfor vi konsentrerer oss om hvetehalmpellets, som har en absorberingsevne på 10 ganger sitt eget volum.

10 fordeler med BioPellets

 • God absorberingsevne

  Absorberer fuktighet tilsvarende opptil 10 ganger sitt eget volum. Dette gjør at fuktigheten absorberes i et lite område, og resten av boksen vil holdes renslig og fri for hestemøkk.

 • Mindre støv

  Sammenliknet med halmstrå, spon og sponpellets gir BioPellets/Strø mindre støv i luften.

 • Enkel møkking

  Gjør det enkelt å skille ut ren møkk. Noe som gjør at fjerning av hestemøkk blir enkelt og effektivt, samt at haugen av hestemøkk blir mindre, da man ikke får med så mye av strøet.

 • Stabilt underlag

  En del hester «graver» i boksen, og der spon da vil flytte seg til kantene av boksen ligger Biostrø mer stabilt og hestene vil likevel få et isolerende lag mellom seg og gulvet. Dette gjør blant annet at slitasjen på hasene blir adskillig mindre.

 • Friskere hover

  Tørker ikke ut hestens høver. Hester som står på Biostrø har sunnere og friskere høver, da de ikke tørker ut og sprekker slik som ved for eksempel bruk av spon.

 • Friskere stallklima

  BioPellets/Strø er dokumentert helsemessig mer gunstig, og gir bedre inneklima i forhold til flis, spon og sponpellets. Det gjelder både for mennesker og dyr.

 • Lysere inntrykk

  I forhold til torv er BioPellets/Strø lysere i fargen, og vil dermed gi mer lys i boksen.

 • Lav nedbrytingstid

  Komposteres raskere og bedre. Sammenlignet med bl.a. flis, spon og sponpellets komposteres BioPellets/Strø med hestemøkk bedre og raskere, og den inneholder betydelig mer nitrogen etter kompostering.

 • Drøy i bruk

  Dersom BioPellets/Strø brukes riktig vil man kun fjerne det som er mettet av væske. Og dermed etterfylle mindre strø underveis.

 • Lavere ammoniakkverdier

  Tørker ikke ut hestens høver. Hester som står på Biostrø har sunnere og friskere høver, da de ikke tørker ut og sprekker slik som ved for eksempel bruk av spon.