Terramarine i Vietnam

Spesialiserer seg på gjødsel til det asiatiske markedet

Nå starter tidligere eiere i Høst Verdien i Avfall AS det nye selskapet Terramarine AS. De har kjøpt opp tidligere Høst Asia og vil spisse satsingen på eksport av organiske biprodukter som bl.a inneholder fiskeslam fra Bioreturs kunder.

Sludgemaster

Sludgemaster

Glem alt du vet om gårsdagens slamløsninger. Libera Tech AS har i samarbeid med Bioretur det siste året arbeidet med å utvikle neste generasjons teknologi. Nå blir anleggene mindre og består av langt færre deler enn tidligere. Sammen med Libera Techs «Super heated steam» tørkeløsning utgjør dette en fullgod slamløsning med kun to komponenter.

Geir Helge Johnsen svarer om utslippstillatelser

Det er  ikke alltid enkelt å forholde seg til det som står i en utslippstillatelse, da disse kan være både komplekse og variere svært mye fra sak til sak. Geir Helge Johnsen, fra Rådgivende Biologer AS, har jobbet på dette fagområdet siden 1979, blant annet med å lage søknader på vegne av oppdretter. Vi har stilt han noen spørsmål om utslippstillatelser.

avtale rådgivende biologer og bioretur

Rådgivende Biologer og Bioretur inngår samarbeid

Det LHG AS-eide datterselskapet Bioteknikk AS skifter navn til Libera Tech AS. Navneendringen understøtter selskapets internasjonale strategi og den naturlige utvikling som en teknologileverandør til oppdrettsnæringen.