Green Gas

– No Waste Just Energy!

En norsk leverandør av anlegg for biogass

Green Gas AS er et heleid datterselskap av LHG AS og leverer modulære biogass anlegg. Vi leverer biogassanlegg som bruker naturens egne prinsipper for å gjøre organisk avfall om til energi. På denne måten løser vi både et forrurensingsproblem og et logistikkproblem samtidig som vi utnytter ubrukte energiressurser som ellers ville gått tapt.

I samsvar med Green Gas visjon «No Waste Just Energy» har vi utviklet et konsept der energien blir produsert i nærområdene der råvarene (avfallet) finnes enten det er snakk om industri, landbruk, hotell eller offentlig sektor.

Se videoen over for å lære mer om våre anlegg.

Kontakt

Er du nyskjerrig på biogass eller ønsker å få mer informasjon om oss, så kan du kontakte vår spesialist på området.

Jan Knudsen

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no

LHG-konsernet består av Bioretur AS, Bioteknikk AS, Green Gas AS og gjødselmerket Equus.

Disse selskapene danner tilsammen en verdikjede som løser utfordringer forbundet med avfallshåndtering. Vi gjenvinner, foredler og tilbyr kvalitetsprodukter til både industri- og privatmarked.

LHG – Det er helheten i det vi gjør som gjør oss unike!

Equus er norskprodusert gjødsel basert på hestemøkk. Produktet er hygienisert og pelletert slik at det trygt kan brukes i hagen og på plantene dine. Vår gjødsel er et naturlig, bærekraftig produkt som er godkjent for økologisk produksjon.

Besøk nettsiden

Bioteknikk AS utvikler og produserer skreddersydde anlegg og installasjoner spesialisert for oppsamling og prosessering av bioavfall.

Delene produseres i samarbeid med internasjonalt anerkjente aktører.

Green Gas AS leverer modulære biogassanlegg som prosesserer alt våtorganisk avfall, som matavfall, husdyrgjødsel og septik, om til biogass, rent vann og gjødsel.

Les mer