Green Gas

– No Waste Just Energy!

En norsk leverandør av anlegg for biogass

Green Gas AS er et heleid datterselskap av LHG AS og leverer modulære biogass anlegg. Vi leverer biogassanlegg som bruker naturens egne prinsipper for å gjøre organisk avfall om til energi. På denne måten løser vi både et forrurensingsproblem og et logistikkproblem samtidig som vi utnytter ubrukte energiressurser som ellers ville gått tapt.

I samsvar med Green Gas visjon «No Waste Just Energy» har vi utviklet et konsept der energien blir produsert i nærområdene der råvarene (avfallet) finnes enten det er snakk om industri, landbruk, hotell eller offentlig sektor.

Se videoen over for å lære mer om våre anlegg.

Kontakt

Er du nyskjerrig på biogass eller ønsker å få mer informasjon om oss, så kan du kontakte vår spesialist på området. Full oversikt over alle medarbeidere og kontaktinformasjon finner du her.

Jan Knudsen

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no