AKTUELT

Green gas - biogassanlegg

Datterselskap satser stort på lokal biogass

Green Gas AS lanserer et nettverk av biogassanlegg som tar i bruk fiskeslam fra oppdrett og bruker det lokalt til energiproduksjon, fjernvarme og ladning av El- biler. På denne måten sikrer de en utnyttelse av råstoffet uten å måtte frakte dette uforsvarlig langt.

Bioretur nominert til bærekraftspris

Bioretur er levert til årets bærekraftspris. Prisen deles ut av Fana Sparebank og gis til bedrifter som gjør et viktig arbeid for å nå FNs Bærekraftsmål.

Bilde av slambehandlingsanlegg hos Erko Settefisk

Har du lyst å se et slamrenseanlegg i drift?

Bioretur har levert et helt nytt slamrenseanlegg til ERKO Settefisk på Stord. Bli med på visningstur.

Bioreturordningen er klar for oppdrettsnæring

Det nye konseptet tar fiskeslammet fra landbaserte anlegg og helt ut i butikkhyllene.