Hjem

BIORETUR

din returordning for hestemøkk

BAKGRUNN

Bioretur er resultatet av flere år med forskning. Lund gård har, støttet av Innovasjon Norge og i samarbeid med bl.a. Bioforsk, utviklet en metode for gjenvinning og ny bruk av returmaterialet. Dette har resultert i en unik pant- og returordning som vil spare miljøet for betydelig forurensing som hestemøkk blandet med spon representerer. Hver dag dumpes det ufattelige 5000 tonn møkk ulovlig i Norge. Spor etter denne forurensningen er funnet i både grunnvann og drikkevannskilder, og problemet er økende. Lund Hovedgårds Bioreturordning er en løsning på dette problemet.

BIORETURORDNINGEN

For å bidra til bedre forhold i stallen og bedre håndtering av hestegjødsel, lanseres nå en abonnementsordning for leveranse og retur av underlag i hestebokser. Prosjektet er reslutatet av et samarbeid mellom blant annet Lund Hovergård AS, Bioforsk (nå NIBIO) og Innovasjon Norge.

 

Konseptet er basert på målet om å fjerne uorganisert tømming av avfall fra et stadig økende antall hester, både i private og organiserte staller. Erfaringsvis er det store mørketall i forhold til hvordan avfallet håndteres med store konsekvenser for miljø, men dette ønsker man en slutt på.

 

Derfor skal det være enkelt å delta.

For priser se her.

 

 

1

2

3

Hesteeier eller organisert stall inngår en avtale om deltagelse i Bioreturordningen. Det gis opplæring i oppbevaring, bruk og tømming.

 

Bioretur vil sørge for at det til enhver tid er BioPellets/Strø på lager, samt egnet utstyr for oppbevaring av returavfall. Varene leveres i kommisjon, og det betales kun for antall brukte sekker frem til tømmetidspunkt.

 

Ved behov for tømming av returavfallet sendes melding til oss, og vi sørger for dette.

© Copyright 2016 @ Lund Hovedgård AS